5 ลักษณะฟันแบบไหนที่ควรจัดฟันเป็นการด่วน!!!

  • ฟันห่าง – มีช่องว่างระหว่างฟันที่เกิดจากฟันหลุดหรือฟันที่ขึ้นไม่เต็ม หากปล่อยให้เป็นรูโหว่หรือฟันหลออยู่แบบนี้ จะทำให้ฟันซี่ข้างๆ โน้มเอียงเข้าไปหาช่องว่างนั้นมากขึ้นๆ
  • ฟันซ้อน – ฟันที่ขึ้นมามากเกินไปจนเกทับกัน อีกหนึ่งลักษณะที่ทำให้ฟันมีปัญหา เบียดเสียดเพื่อแย่งพื้นที่กัน สมควรที่ต้องถอนซี่ส่วนเกิน และจัดฟันใหม่ให้เข้าที่
  • ฟันสบลึก – คือการสบฟันที่ผิดปกติชนิดหนึ่ง ลักษณะอาการคือ ฟันหน้าบนจะคร่อมปิดฟันหน้าล่างมากเกินไป จนแทบมองไม่เห็นฟันหน้าล่าง
  • ฟันสบเปิด – เมื่อขบฟันแล้วมีช่องว่างเปิดระหว่างฟันบนกับฟันล่างมากเกินไป ไม่สวยงาม ควรต้องจัดระเบียบฟันใหม่ เพื่อลดช่องว่างเหล่านี้
  • ฟันล่างคร่อมฟันบน – ฟันล่างที่มีลักษณะคร่อมปิดฟันบน จึงทำให้ใบหน้าโดยรวมอาจดูไม่ได้รูป สามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งคือ ภาวะคางยื่น นั่นเอง และผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือด้านบุคลิกภาพขณะยิ้มนั่นเอง เนื่องจากทำให้รอยยิ้มดูเบี้ยว ไม่สวยงาม

ลองเช็คกันดูนะคะว่าฟันของเพื่อนๆ เข้าข่ายแบบไหนกันบ้าง

Dr Clear Aligners

[Total: 5 Average: 4.6]

Leave a Reply