รากเทียม Replicate “รากเทียมเร็ว” ที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล คืออะไร?

รากเทียม Replicate หรือ “รากเทียมเร็ว” ที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล คืออะไร? แล้วแตกต่างจากการทำรากเทียมแบบปกติหรือไม่ 

รากเทียมออกแบบเฉพาะบุคคล Replicate คือ

รากเทียมออกแบบเฉพาะบุคคล หรือ “รากเทียมเร็ว” นั่นเอง คือรากเทียมที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลเท่านั้น ด้วยขั้นตอนและวิธีการรักษาจนถึงขั้นตอนการทำชิ้นงานหรือตัวรากเทียมนี้ จะทำขึ้นจากระบบที่จำลองโครงสร้างของฟันด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CAD/CAM และออกแบบรากเทียม Replicate ให้มีความใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติของคุณที่สุด (การทำรากเทียม Replicate เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ถอนฟันแท้เท่านั้น โดยการพิจารณาว่าคนไข้จะสามารถทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่คุณภาพกระดูกของคนไข้ และดุลพินิจของทันตแพทย์ด้วย)

ลดขั้นตอนการทำ

การทำรากเทียม Replicate จะลดขั้นตอนการทำจากการทำรากเทียมแบบทั่วไปได้มาก เพราะหลังจากที่คุณได้รับการวินิจฉัยว่าสามารถรักษาด้วยรากฟันเทียม Replicate พร้อมทั้งผ่านการเอกซเรย์และสแกนฟันเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะส่งพิมพ์จำลองฟันส่งแล็บที่ต่างประเทศเพื่อออกแบบทำรากเทียมของคุณโดยเฉพาะ หลังจากนั้นคุณแค่รอทันตแพทย์นัดการใส่รากเทียม Replicate โดยคุณจะมีฟันกลับบ้านในวันนั้นทันที โดยไม่ต้องผ่าหรือเจาะและไม่ต้องใช้ระยะเวลานานเหมือนการทำรากเทียมแบบทั่วไป (screw)

รากเทียมออกแบบเฉพาะบุคคล หรือ “รากเทียมเร็ว” นั่นเอง คือ

เจ็บน้อยกว่า

การทำรากเทียม Replicate จะทำให้คนไข้รู้สึกเจ็บน้อยกว่า แผลเล็กกว่า เพราะการรักษานั้น แทบไม่จำเป็นต้องเจาะกระดูกขากรรไกรหรือผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนเลย เพียงแค่ถอนฟันซี่เดิมและใส่รากฟันเทียมเสมือนจริง Replicate ได้เลยทันที

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply