6 อาชีพเสี่ยงโรคประสาทหูเสื่อม

6 อาชีพเสี่ยงโรคประสาทหูเสื่อม อาการ

โรคประสาทหูเสื่อม โรคที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตการทำงานอาชีพเหล่านี้

 1. งานอุตสาหกรรมโลหะ
 2. งานตัดไม้
 3. งานเลื่อยไม้
 4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 5. ยางและพลาสติก
 6. ขับรถรับจ้าง
6 อาชีพเสี่ยงโรคประสาทหูเสื่อม อาการ

ซึ่งจะส่งผลต่อร่างกายมี อาการดังต่อไปนี้

 • นอนไม่ค่อยหลับ
 • ไม่มีสมาธิในการทำงาน
 • ไดยินลำบากมากขึ้นหากบริเวณนั้นมีเสียงดัง
 • สูญเสียการได้ยินหรือการได้ยินลดลง
 • ฟังคนอื่นพูดม่ชัดหรือไม่เข้าใจ
 • มีเสียงดังในหูเป็นพักๆ สร้างความลำคาญ

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply