Alprazolam (อัลพราโซแลม) : ยาทางจิตประสาท

เม็ด 0.25,0.5 และ 1 มก.

 ขนาด-วิธีใช้

1.ภาวะวิกตกกังวล (มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้)
ผู้ใหญ่ เริ่มด้วยขนาดครั้งละ 0.25-0.5 มก. วันละ 3 ครั้ง แล้วค่อยๆปรับขนาดขึ้นไปจนได้ผล โดยทั่วไปขนาดสูงสุดคือ 4 มก./วัน (สำหรับผู้สูงอายุควรใช้ขนาดครั้งละ 0.25 มก. วันละ 2-3 ครั้ง)
เด็ก เริ่มด้วยขนาด 0.005 มก./กก./ครั้ง วันละ 3 ครั้ง แล้วค่อยๆปรับขนาดขึ้นครั้งละ 0.125-0.25 มก. จนถึงขนาดสูงสุด คือ 0.02 มก./กก./ครั้ง (หรือ 0.06 มก./กก./วัน)

2.โรคแพนิก
ผู้ใหญ่ เริ่มด้วยขนาดครั้งละ 0.5 วันละ 3 ครั้ง แล้วปรับขนาดขึ้นทุก 3-4 วัน ในขนาด < 1 มก./วัน ขนาดที่ได้ผลดีโดยเฉลี่ยคือ 5-6 มก./วัน บางรายใช้ขนาด 2 มก./วัน แต่บางรายอาจใช้ถึง 10 มก./วัน

3.ช่วยให้นอนหลับ
ซึ่งนิยมใช้สำหรับผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ใช้ขนาด 0.5 มก. คืนก่อนผ่าตัด หรือ 1 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด

[Total: 0 Average: 0]