ไตวาย: รู้จักภาวะปฏิเสธไตมีหลายประเภท

มีลูกยาก แต่อยากมี วิธีทางเลือก

1.ภาวะปฏิเสธไต ร่างกายเริ่มต่อต้านไตใหม่ นี่คือเหตุผลว่าทําไมจึงมีความจําเป็นต้อง รับประทานยากดภูมิคุ้มกันทุกวัน ภาวะปฏิเสธไตอาจเกิดขึ้นอย่างช้าๆ หรือเกิดขึ้นอย่าง เฉียบพลันก็ได้ การตอบสนองทั่วๆ ไปของระบบภูมิคุ้มกัน คือ การต่อสู้กับการติดเชื้อมะเร็ง และอวัยวะแปลกปลอมแพทย์ผู้รักษาและทีมงานปลูกถ่ายไตจําเป็นต้องรักษาสมดุลของการต่อต้าน การปฏิเสธไตไว้ โดยการให้ยากดภูมิคุ้มกันและให้ความรู้เรื่องผลข้างเคียงของยา แน่นอน คุณไม่ปฏิเสธที่จะรับไตใหม่ แต่ในความเป็นจริงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถทําได้ มันยังคงทําหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาคือการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมพวกเชื้อโรค มะเร็ง รวมถึงไตใหม่ที่ได้รับการปลูกถ่ายด้วย   ภาวะปฏิเสธไตมีหลายประเภท ดังนี้    

  • Hyperacute Rejection คือ การปฏิเสธไตทันที อย่างร้ายแรง ส่วนใหญ่ไตมักจะเสียทันที เกิดขึ้นในชั่วโมงแรกๆ หลังเปลี่ยนไต ต้องรีบเอาไตออกทันที  
  • Acute Humoral Rejection และ Acute cellular Rejection คือ การปฏิเสธไตหลังจากปลูกไตแบบเฉียบพลัน อาจเกิดขึ้นได้ใน 1 – 2 อาทิตย์แรก พบบ่อยใน 1-6 เดือนแรก และอาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดอายุการทํางานของไตที่ปลูกถ่าย บางรายเกิดขึ้น 5 – 10 ปี หลังเปลี่ยนไต
  • Chronic Allograft Nephropathy เป็นภาวะการปฏิเสธไตอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป หรือหลังการปลูกถ่ายไตเป็นเวลาหลายๆเดือนหลายๆ ปี ไตจะค่อยๆ เสื่อมลงช้า ๆ ผู้ป่วยที่มีภาวะ Rejection จะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที แพทย์จะต้องเจาะชิ้นเนื้อไต (Kidney biopsy) เพื่อนําเนื้อเยื่อไตมาตรวจดูว่าเป็นภาวะ Rejection ชนิดไหนรุนแรงมากน้อยเพียงใดเพื่อให้ยารักษาการปฏิเสธไตได้อย่างรวดเร็ว
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply