logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a

1-677-124-44227

Follow Us

Top

5 โรคอัณฑะ ผู้ชายควรระวัง

Health Me Now / ทางเดินปัสสาวะ  / 5 โรคอัณฑะ ผู้ชายควรระวัง
5 โรคอัณฑะ ผู้ชายควรระวัง รักษา อาการ คือ

5 โรคอัณฑะ ผู้ชายควรระวัง

โรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้กับผู้ชายทุกวัย ดังนั้นเราควรเข้าใจอาการของแต่ล่ะโรคที่เกี่ยวกับอัณฑะและเริ่มป้องกันตั้งแต่วันนี้

อัณฑะบิดตัว

ภาวะที่สายรั้งอัณฑะมีการบิดตัวหมุนรอบตัวเอง ทำให้ขาดเลือดไปเลี้ยงอัณฑะเกิดอาการปวดอัณฑะ

อัณฑะอักเสบ

การอักเสบที่ลูกอัณฑะและถุงเก็บตัวอสุจิที่อยู่หลังอัณฑะ อัณฑะมีลักษณะปวดบวมแดงร้อน

ถุงน้ำที่ถุงอัณฑะ

ถุงน้ำที่ถุงอัณฑะ คือ โรคที่เกิดมีของเหลวขังอยู่ในโพรงนั้นเป็นจำนวนมาก ทำให้กลายเป็นถุงน้ำ

5 โรคอัณฑะ ผู้ชายควรระวัง

Health Me please

มะเร็งอัณฑะ

มะเร็งที่พบได้ค่อนข้างน้อย พบมากในช่วงอายุ 15-34 ปี

หลอดเลือดอัณฑะขอด

ภาวะกลุ่มหลอด เลือดดำที่บริเวณถุงอัณฑะ เกิดการพองตัวหรือขอดซึ่งเป็นผลจากลิ้นปิดเปิด

[Total: 6 Average: 5]

No Comments

Leave a Reply