การตรวจหาวิตามินซี (Vitamin C)

การตรวจหาวิตามินซี (Vitamin C) เป็นการวัดระดับวิตามินซีในพลาสม่า (Ascorbic  acid) เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ จึงเป็นสำหรับการสังเคราะห์ตอลลาเจน และกระดูกอ่อน  และการคงไว้ของกระดูก  วิตามินซีช่วยส่งเสริมการดูดซึมเหล็ก  การเผาผลาญกรดโฟลิก และอาจจะมีความจำเป็นสำหรับการทนต่อภาวะเครียดจากการได้รับบาดเจ็บและการติดเชื้อ วิตามินซี  พบในผลไม้ประเภท ส้ม  เช่น มะนาว  มะกรูด ส้มโอ  มะเขือเทศกะหล่ำปลีดิบ  พริกไทยสีเขียว  ผักใบเขียว
                การขาดวิตามินซีอย่างรุนแรง  หรือโรคเลือดออกตามไรฟันเนื่องจากขาดวิตามินซี (scurvy) เป็นสาเหตุให้เกิด  หลอดเลือดฝอยเปราะ  (capillary  fragility) มีความผิดปกติของข้อ (joint  abnormalities) และมีอาการในหลาย ๆ  ระบบ (multisystematic  symtoms)

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคเลือดออกตามไรฟันเนื่องจากขาดวิตามินซีและโรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญสารอาหาร (metabolic  disorders) เช่น  ภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) โรคกลุ่มอาการดูดซึมอาหารได้น้อย (malabsorption  syndromes) เป็นต้น

ผลการตรวจที่เป็นปกติ
      ค่าปกติ         วิตามินซีในพลาสม่า           =        0.2-2     mg / dl
ผลการตรวจที่ผิดปกต

  • ระดับวิตามินซีต่ำ  (<  0.3  mg / dl) บ่งบอกถึงภาวะขาดวิตามินซี ระดับวิตามินซีต่ำในระหว่างตั้งครรภ์  และต่ำทันที่ในช่วงหลังคลอด การลดลงของวิตามินซีเกิด จากการติดเชื้อ  มีไข้  และซีด  การขาดวิตามินซีที่รุนแรงเป็นผลจากโรคเลือดออกตามไรฟัน
  • ระดับวิตามินซีสูง  บ่งชี้ถึงการรับประทานวิตามินซีที่มากขึ้น  การมีวิตามินซีที่มากเกินจะกลายเป็นออกซาเลต (oxalate) ซึ่งขับออกทางปัสสาวะ  หากมีความเข้มข้นของออกซาเลตสูงสามารถสร้างนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้
[Total: 1 Average: 4]