การตรวจหาบียูเอ็น (Blood Urea Nitrogen)

Blood  Urea  Nitrogen           
               การตรวจหาบียูเอ็น (Blood  Urea  Nitrogen) ใช้วัดปริมาณไนโตรเจนของยูเรีย เป็นผลผลิตสุดท้ายที่สำคัญของการเผาผลาญโปรตีน รูปแบบในตับจาก แอมโมเนียและขับออกทางไต เป็นยูเรียร้อยละ 40 – 50 ของไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน (Nonprotein  nitrogen)ในเลือด ระดับบียูเอ็น (BUN) จะสะท้อนถึงโปรตีนที่รับเข้าไปและความสามารถในการขับของไต แต่ใช้เป็นข้อบ่งชี้ภาวะยูเรียเมียได้น้อยกว่าระดับ ครีอะตินินในซีรั่ม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยประเมินการทำงานของไต
2.เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและติดตามการรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะ
3.เพื่อช่วยประเมินสภาพสมดุลของไนโตรเจนในร่างกาย
4.เพื่อช่วยประเมินภาวะขาดน้ำ

ผลการตรวจที่เป็นปกติ
ค่าปกติ  BUN   ผู้ใหญ่     =  8 – 20  mg / dl (สำหรับผู้สูงอายุมีค่าสูงขึ้นเล็กน้อย)
                                        เด็ก         =  5 -18    mg / dl  
ผลการตรวจที่ผิดปกติ
ค่า   BUN  สูง   พบในโรคไต  เลือดผ่านไตลดลงเนื่องจากขาดน้ำ  ทางเดินปัสสาวะมีการอุดกั้น  และมีกระบวนการสลายโปรตีนเพิ่มขึ้น เช่น  แผลไฟไหม้
ค่า   BUN  ต่ำ   พบในผู้ป่วยที่มีตับถูกทำลาย การขาดสารอาหาร  และได้รับน้ำมากเกิน

[Total: 0 Average: 0]