logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา เนื้องอกไขสันหลัง

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ประสาทและสมอง  / เนื้องอกไขสันหลัง / การรักษา เนื้องอกไขสันหลัง

หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องเอกซเรย์กระดูกสันหลังเจาะหลังถ่ายภาพรังสีไขสันหลังโดยการฉีดสารทึบรังสี (myelography) ถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้าพบว่าเป็นเนื้องอก ไขสันหลังมักต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยให้หายปวดหลัง และแขนขามีแรงขึ้น

ในรายที่เป็นเนื้องอกชนิดร้าย(มะเร็ง) อาจต้อง รักษาด้วยการฉายรังสี
ผลการรักษาขึ้นกับชนิดของเนื้องอก และความรุนแรงของโรค

ถ้าเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดา เช่น meningioma‚ neurofibroma อาการไม่รุนแรงก็มีทางหายขาดได้ ถ้าประสาทสันหลังถูกทำลายมากหรือเป็นเนื้องอกชนิดร้ายแรงหรือมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากที่อื่นก็อาจเป็นอัมพาตครึ่งล่างหรืออัมพาตหมดทั้งแขนขา แล้วอาจเป็นแผลกดทับหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบแทรกซ้อน และผู้ป่วยอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน

[Total: 0 Average: 0]