กัญชา: ทางการแพทย์ : เรื่องเร่งด่วน

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

ความจำเป็นอย่างรีบด่วนขณะนี้ คือ ต้องยอมรับว่ากัญชาคือสมุนไพรไม่ซับซ้อน ใช้ได้ทั่วร่าง ของพืช ตัน ใบ ดอก จะใช้ด้วยกระบวนการแบบใด อย่างไร สามารถเลือกได้ และวิธีใช้เป็นที่ทราบกันดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วในผู้ที่ใช้ตามบ้านอยู่ที่ผู้ที่ไม่เคยใช้มาก่อนและได้รับพืชกัญชาในลักษณะต่างๆจะใช้ไม่เป็นและถามใครๆก็ไม่ได้ก็จะใช้ตามคำโฆษณาและเกิดผลร้าย

  1. การยอมรับการใช้ในลักษณะนี้ให้เป็นการใช้ในระบบเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น และถ้าไม่ทำก็เป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตกัญชาเพื่อหลอกลวงผู้ป่วยไปอีก
  2. การสอนแพทย์ต่อจากนี้ต้องเน้นการให้คำแนะนำกับกัญชาในลักษณะนี้ ซึ่งที่อบรมไปแล้วก็จะมีประสบการณ์ในลักษณะนี้มาตลอด และไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าประหลาด
  3. การให้ความรู้ผู้ออกกฎเกณฑ์ระเบียบปรับความคิดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดว่าพืชกัญชาจะผลิตอย่างไรสายพันธุ์ใด ใช้ได้หมดและถ้าใช้ขนาดใดไม่เป็น เริ่มด้วยขนาดไม้จิ้มฟัน
  4. รายงานจากชมรมล่าสุดที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ สายพันธุ์ดีที่สุดในขณะนี้ที่ใช้รักษาคนไข้ผมที่เป็นมะเร็งในสมอง GBM ใช้สายพันธุ์ของต่างประเทศกิโลกรัมละ 700,000 บาทเทียบในประเทศคือกิโลกรัมละ 7,000 บาท ได้ผลเร็วและดีขึ้นอย่างมหาศาลจากการตรวจคอมพิวเตอร์สมองล่าสุด
  5. การพัฒนาสายพันธุ์เหล่านี้เป็นการต่อยอดการวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ในระยะที่สองและที่สาม โดยที่ขณะนี้สามารถใช้สายพันธ์ที่อยู่ในประเทศไทยไปก่อนได้ดังที่ปลูกตามบ้านขณะนี้
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply