คนไทยป่วยเบาหวาน แตะ 4.8 ล้านคน คาดปี 2583 ป่วย 5.3 ล้านคน

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

เชื่อหรือไม่!! ปัจจุบันคนไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานสูงถึง 4.8 ล้านคน และมักเกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุที่มาจากวิถีชีวิต และในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาเพียงร้อยละ 35.6 หรือเพียง 2.6 ล้านคน บรรลุเป้าหมายในการรักษาได้เพียง 0.9 คน ถือว่าน้อยมาก ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในเมืองไทยมีมากถึง 200 รายต่อวัน นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่า อันตราโรคเบาหวานจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3 ล้านคนภายในปี 2583 ถ้าหากเราไม่เริ่มดูแลตัวเอง หรือผู้ป่วยดูแลรักษาตัวเองได้ไม่ดี ไม่เคร่งครัดมากพอ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคไต และการถูกตัดเท้าหรือขาได้

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply