นักวิจัยไทย เร่งพัฒนาวัคซีนต้นแบบต้านโควิด-19 เริ่มทดลองในสัตว์แล้ว ควบคู่กับการเตรียมลงนาม MOU พัฒนาวัคซีนกับจีน

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (19 เม.ย.63) นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ทั้งสถาบันวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัย และเอกชน กำลังเร่งพัฒนาวัคซีนนี้อยู่ อย่างในศิริราชฯ มหิดล และจุฬาฯ ซึ่งคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ และ บริษัทไบโอเนท-เอเชีย ได้เริ่มทดลองในสัตว์ทดลองได้แล้ว ในส่วนของต่างประเทศที่ก้าวหน้าที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา จีน และ อังกฤษ ที่เริ่มทดสอบในคนในระยะต้นได้แล้ว
.
นพ.นคร อธิบายว่า การทำงานของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะพยายามเข้าสู่เซลล์ทางเดินหายใจ ดังนั้นหากต้องการให้ได้วัคซีนมาก็จำเป็นต้องกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน (Antibody) เพื่อคอยป้องกันไม่ให้ไวรัสสามารถเกาะจับผนังเซลล์เพื่อเข้าไปได้ ไวรัสก็จะเสียสภาพแล้วตายไป
.
สำหรับการทดลองในมนุษย์นั้น จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

  1. ระยะที่ 1 ทดสอบความปลอดภัย ใช้ผู้ทดลอง 30-50 คน
  2. ระยะที่ 2 การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 100-150 คน เพื่อดูว่าที่พัฒนามานั้นสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันไวรัสได้หรือไม่
  3. ระยะที่ 3 ให้ผลในการป้องกันโรค ใช้ผู้ทดลอง 500 คนขึ้นไป


อย่างไรก็ตาม ไทยต้องทำ 2 แนวทาง คือ นำวัคซีนต้นแบบจากต่างประเทศ โดยต้องมีทำสัญญาร่วมทดลองและการทำข้อตกลงกัน ซึ่งไทยกำลังลงนาม MOU กับจีน ควบคู่กับการพัฒนาวัคซีนต้นแบบในไทยเอง ซึ่งจะเป็นหนทางเข้าถึงวัคซีนที่เร็วที่สุด เพื่อให้มีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญและพร้อมผลิตภายในประเทศ

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply