สปสช. คว้า 2 รางวัล DG Awards 2021 พัฒนารระบบดิจิทัลรุก 5 บริการบัตรทอง

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

สปสช.รับมอบรางวัล Digital Government Awards 2021 จากนายกรัฐมนตรี คว้า 2 รางวัล “รางวัลรัฐบาลดิจิทัล” และ “รางวัลสนับสนุนการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” จากผลดำเนินงานเด่น พัฒนาระบบดิจิทัลรุกบริการ 5 ด้าน ร่วมผลักดันสู่รัฐบาลดิจิทัล เผยรับมอบรางวัลต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เข้ารับมอบรางวัล “Digital Government Awards 2021” (DG Award 2021) จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย ในปีนี้ สปสช.ได้รับมอบ 2 รางวัล คือ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม และรางวัลการสนับสนุนการดำเนินการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) สำหรับหน่วยงานระดับกรม จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ในโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย

นพ.จเด็จ กล่าวว่า รางวัลที่ สปสช. ได้รับมอบในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ในการเป็นฐานข้อมูลร่วมผลักดันสู่รัฐบาลดิจิทัล และยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ระยะที่ 4 (2561-2565) ของการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพของประชาชน ซึ่ง สปสช.ได้นำเทคโนโลยี 4.0 มาเป็นเครื่องมือพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการต่างๆ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเป็นระบบเดียวกัน ไม่เพียงแต่สามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการ แต่ยังเป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว สนองตอบการบริการให้กับประชาชน ขยายศักยภาพระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ที่ประชาชนมีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์และโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ผลงานการพัฒนาการบริหารจัดการและระบบบริการที่ส่งผลให้ สปสช. ได้รับคะแนนจากผลสำรวจจนได้รับมอบรางวัลในปีนี้ ได้แก่ บริการที่ 1 กระเป๋าตังสุขภาพ หรือ Health Wallet เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการ โดยพัฒนาผ่าน Application บนมือถือ เพื่อให้เกิดการใช้งานในการเข้ารับบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกกับประชาชนและหน่วยบริการ อาทิ การจองคิวรับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ช่วยลดความแออัดหน่วยบริการ เป็นต้น

บริการที่ 2 Smart Office Service (SOS) ระบบบริหารจัดการสำนักงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Smart Office เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและหน่วยบริการ เจ้าหน้าที่ สปสช. ในการลดขั้นตอนการดำเนินการ อาทิ ระบบงานบริการประชุม ระบบสมัครสมาชิก ระบบปฏิทินกลาง เป็นต้น

บริการที่ 3 Mobile Line application (สปสช.) สปสช. อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการประจำ (ย้ายสิทธิ) เพื่อการรักษา ซึ่งประชาชนสามารถทำผ่านระบบไลน์ : @nhso เป็นต้น  

บริการที่ 4 COVID-19 / Call Center 1330 โครงการเพิ่มจำนวนคู่สายของสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อรองรับการให้บริการระบบสายด่วน สปสช. 1330 ที่มีสายโทรเข้ามาจำนวนมากในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 พร้อมทำหน้าที่ศูนย์กลางบริการช่วยประชาชนในสถานการณ์วิกฤต รวมถึงการติดตาม และการายงานผลผ่าน Line Bot แบบ Realtime   

บริการที่ 5 NHSO Learning ระบบสำหรับการจัดอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กร สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามบทเรียน ทดสอบก่อนการเรียน และทดสอบหลังบทเรียน โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำกับติดตามแผนการพัฒนาบุคคลากรของ สปสช. (IDP) ของเจ้าหน้าที่ใหม่ และเจ้าหน้าที่ปัจจุบัน

“การรับรางวัล Digital Government Awards ที่ สปสช. ได้รับในปีนี้ เป็นการรับมอบรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2562 สปสช. ได้รับ 2 รางวัล คือ 1.รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2.รางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ปี 2563 ได้รับมอบ 1 รางวัล คือ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของ สปสช. ที่ไม่หยุดนิ่ง ถือเป็นความภาคภูมิใจ เป็นกำลังใจให้กับทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช. ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนระบบให้ก้าวหน้าต่อไป” เลขาธิการ สปสช. กล่าว     

[Total: 3 Average: 4.7]

Leave a Reply