เปิดตัวรถโมบายแล็ปสุดล้ำ ตรวจสาร CBD และ THC จากฟาร์กัญชงได้ทั่วประเทศ

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10:00 น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น2 ห้อง magic3 ได้มีการแถลงข่าว เปิดตัวรถโมบายแล็ป (Mobile Lab) ของกลุ่ม WPS GROUP ที่มี สถานีวิจัยกัญชง เพื่อสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชง มีที่ตั้งที่ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ในงานนี้มี อาจารย์อ๊อด หรือ รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ นำพาชมเทคโนโลยีนวัตกรรมสุดล้ำนี้ด้วยตนเอง ในงานมีแขกผู้มีเกียรติ ดารานักแสดง อาทิเช่น  คุณชาญณรงค์  ขันฑีท้าว (ติ๊ก กลิ่นสี)    มาร่วมงาน รวมถึงบริษัทเอกชนผู้ผลิตกัญชงต้นน้ำ และบริษัทผู้ผลิตปลายน้ำ มาร่วมด้วย โดยในงานได้มีพิธี ลงนาม ความร่วมมือ ทางด้าน อาหารและเครื่องดื่มกัญชง ระหว่าง บริษัท ACBD Agro และ บริษัท เอบีเอ็น ฟู๊ด จำกัด

รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ กล่าวถึงการ เปิดตัวรถโมบาย แล็ป (Mobile Lab) ของเครือ WPS GROUP  ว่าเป็นรถติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไฮเทคสุดล้ำ เคลื่อนที่ เพื่อตรวจ CBD จากฟาร์มกัญชง ทั่วประเทศ

รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ ให้ข้อมูลต่อว่า นับตั้งแต่รัฐบาลมีนโยบายด้านกัญชง ซึ่งมีการออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 30 ธันวาคม 2563 ก็ได้มีภาคเอกชนและประชาชนหลายฝ่ายได้เดินหน้า ปลูกและสกัด ซึ่งตามกฎกระทรวงสนับสนุนให้นำไปสู่การแปรรูปในด้านอาหารและเครื่องดื่มและเครื่องสำอาง คาดว่า กัญชงจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศมหาศาล ในการนี้เอกชนหลายฝ่ายจึงเริ่มมีการจับมือเพื่อนำไปสู่การแปรรูปปลายน้ำ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หลายอย่าง

อนึ่งตามกฎกระทรวงสาธารณสุขระบุชัดเจนว่า สารสกัดในกัญชงที่จะนำมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางอาหารและเครื่องดื่มได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วยสารที่ปลอดภัยคือสาร cbd และจะต้องมีสารเสพติดคือสาร thc ไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ซึ่งกฎหมายระบุชัดเจนเรื่องการตรวจวัดสารเหล่านี้ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง HPLC การตรวจต้องส่งยังหน่วยงานของรัฐเท่านั้น จึงได้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่โดยกลุ่ม wps ทำรถโมบายเคลื่อนที่พร้อมตรวจสารทั้ง 2 ตัวที่หน้าฟาร์ม กัญชง เป็นการอำนวยความสะดวกตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้อุตสาหกรรมกัญชงสามารถแปรรูปผลิตสินค้าออกสู่ผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply