เปิดตัวเว็บไซต์แนะแนวทางการศึกษาแก่เด็กพิการ ผลสำรวจ ชี้ คนพิการในไทยจบมหาลัยฯ เพียง 1.2%

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

สะท้อนคนพิการเรียนจบมหาวิทยาลัย แค่ 1.2% เหตุ ไม่รู้วิธีสมัครเรียน ขาดทักษะสังคม ครอบครัวรายได้น้อย สสส. จับมือ มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม เปิดตัวเว็บไซต์เด็กพิการเรียนไหนดี เป็นสะพานสร้างโอกาส หนุน “คนพิการเรียนสูง มีความสุข” แนะช่องทางเข้าถึงการศึกษา สร้างทักษะอาชีพ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม (Together Foundation) ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวเว็บไซต์ “เด็กพิการเรียนไหนดี” มีเป้าหมายสร้างพื้นที่ทางการศึกษาให้เด็กพิการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแนะแนวการศึกษา มีงานทำ เพื่อสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีเทียบเท่ากันทุกคน

นายฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ประธานมูลนิธิด้วยกันเพื่อผู้พิการและสังคม กล่าวว่า มูลนิธิฯ พยายามผลักดันการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมของเด็กทุกคนโดยเฉพาะกับเด็กพิการ เพราะการศึกษาจะเป็นสะพานแห่งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งกายและใจของเด็กพิการ ตอนนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้น แต่ว่าแหล่งข้อมูลตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกระจายอยู่หลายแห่ง อาจเป็นอุปสรรคต่อคนพิการ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่

สสส. กับมูลนิธิฯ ร่วมกันพัฒนา www.เด็กพิการเรียนไหนดี.com  ขึ้นมา มีเป้าหมายทำให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา ที่จะให้เด็กพิการ ผู้ปกครอง หรือคุณครูที่สอนในโรงเรียน เข้ามาค้นหาข้อมูลว่า เด็กพิการสามารถเข้าเรียนต่อคณะอะไร มหาวิทยาลัยใด และทำอย่างไรได้บ้าง เพื่อช่วยให้เด็กพิการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาง่ายขึ้น และทำให้สังคมเห็นความสำคัญของการศึกษาที่เท่าเทียมมากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 062-772-0330 หรือ แฟนเพจเฟซบุ๊ก เด็กพิการเรียนไหนดี

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า การเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาเป็นปัญหาที่สะท้อนคุณภาพชีวิตระหว่าง “คนปกติ” กับ “คนพิการ” เรื่องความเหลื่อมล้ำและขาดโอกาส เพราะพื้นที่เรียนรู้ในสังคมจำนวนหนึ่งอาจไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการ โดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดือนกันยายน ปี 2564 พบคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการในประเทศไทย 2,095,205 คน

ในจำนวนนี้มีคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา 44,447 คน ขณะที่ผลสำรวจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบคนพิการเรียนไม่จบปริญญาเกือบ 100% แบ่งเป็น คนพิการเรียนระดับประถมศึกษา 62% เรียนระดับมัธยมศึกษา 8.8% และเรียนระดับอุดมศึกษา เพียงแค่ 1.2% เหตุผลที่ทำให้คนพิการเข้าไม่ถึงการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความไม่พร้อมทางกาย จิตใจ อารมณ์ สภาพแวดล้อม และสถานะทางการเงินของครอบครัว

“ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นกับคนพิการ สสส. และภาคีเครือข่ายทำงานเชิงรุกทั้งขับเคลื่อนนโยบายและจัดทำช่องทางหาข้อมูลเรื่องการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนพิการได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเว็บไซต์เด็กพิการเรียนไหนดี ออกแบบเนื้อหาให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้คนพิการเข้าไปหาความรู้ ข้อมูล และมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาระหว่างเรียน

เว็บไซต์จะแนะนำเรื่อง “เรียนอะไรดี” จะมีแบบทดสอบประเมินทักษะอาชีพที่ถนัด สอนเรื่องการ “ปั้นคำ” อธิบายวิธีสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อ และแนวทางการ “ปั้นพอร์ต” ทำแฟ้มสะสมงาน Portfolio ให้น่าสนใจ พร้อมแนะนำสถานศึกษา ช่องทางการเข้าสอบตรง และโควต้า และรวบรวมบทสัมภาษณ์ของรุ่นพี่คนพิการ ตัวแทนอาชีพต่างๆ มาสร้างเป็นแรงบันดาลใจ” นางภรณี กล่าว

[Total: 2 Average: 4.5]

Leave a Reply