โซเชียลฯ แชร์ภาพ รพ.สต.ติดป้ายหน้าหน่วยบริการ “ยังไม่ถ่ายโอนไป อบจ.” 

รางวัล thailand zocial awards 2020 tza most social power brand best hospital โรงพยาบาล - health me now - FAcebook IG Twitter Youtube

แชร์ว่อน! ภาพ รพ.สต.ติดป้ายหน้าหน่วยบริการ “รักกระทรวงสาธารณสุข รักหมออนามัย ยังไม่ถ่าย ยังไม่โอน” ด้านผู้ประสานงานเครือข่ายบุคลากรฯ ลั่นจะให้สู้ ดูแลเต็มที่หรือยัง…

ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข เผยความคืบหน้าการพิจารณาถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ล่าสุดอบจ. 49 จังหวัดผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเลิศ และ รพ.สต. 3,036 แห่งประสงค์ถ่ายโอน พร้อมพิจารณาตัวเลขชัดเจน 7 ธ.ค.2564 นี้


ล่าสุดในแวดวงสาธารณสุขมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าว โดย นายริซกี สาร๊ะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามมติครม. วันที่ 15 เมษายน 2563  โพสต์เฟซบุ๊ก เป็นภาพ รพ.สต.ส่วนหนึ่ง   ติดป้ายหน้าหน่วยบริการว่า ยังเคียงคู่ ไม่ถ่ายโอน เช่น 
“รักกระทรวงสาธารณสุข รักหมออนามัย อยู่ด้วยกัน ไม่ไปไหน สู้ไปด้วยกัน”
“รักกระทรวงสาธารณสุข รักหมออนามัย อยู่เคียงคู่กันไป ยังไม่ถ่ายยังไม่โอน”
โดยนายริซกี เผยในช่องทางแสดงความคิดเห็นว่า  จะให้เขาสู้ไปด้วยกัน..ดูแลเขาเต็มที่หรือยัง จะให้เขารักกระทรวงสาธารณสุข…รักเขา เชิดชูเขา มากพอหรือยัง..

[Total: 2 Average: 5]

Leave a Reply