5 ประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก 2562

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

จากการสำรวจทั้งหมด 89 ประเทศทั่วโลก CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกา จัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่

  • โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข
  • ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ
  • ค่าใช้จ่ายในระบบ
  • การเข้าถึงยาคุณภาพ
  • ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ

นอกจากนี้ CEOWORLD ยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด ระบบสุขอนามัย และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น การจัดการกับบุหรี่ – ยาสูบ และการจัดการโรคอ้วน

สำหรับประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก ได้แก่

  1. เกาหลีใต้
  2. ไต้หวัน
  3. ญี่ปุ่น
  4. ออสเตรีย
  5. เดนมาร์ก

ไต้หวัน ซึ่งได้คะแนนโดยภาพรวมทั้งหมด 78.72 คะแนน โดยได้รับคะแนนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 87.16 คะแนน คะแนนด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 14.23 คะแนน ด้านราคา 83.59 คะแนน การเข้าถึงยา 82.3 คะแนน และความพร้อมของรัฐบาล 87.89 คะแนน

ทั้งนี้ ผลการสำรวจพบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก โดยได้คะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100 แบ่งออกเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92.58 คะแนน ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 17.37 คะแนน ด้านค่าใช้จ่าย 96.22 คะแนน ด้านการเข้าถึงยา 67.51 คะแนน และ ความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนน อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ไทยได้รับการจัดอันดับ และถือว่าติดอันดับค่อนข้างสูง ใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ

เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา สำนักข่าวบลูมเบิร์ก ได้จัดอันดับให้ไทย เป็นประเทศที่มีความคุ้มค่าด้านระบบสุขภาพเป็นอันดับที่ 27 ของโลก โดยสูงขึ้นจากปี 2560 มากถึง 14 อันดับ

สำหรับประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีระบบสุขภาพที่แย่ที่สุดในโลก ได้แก่ 1.เวเนซุเอลา คะแนนรวม 32.42 คะแนน 2.ปากีสถาน 32.52 คะแนน 3.อิรัก 32.55 คะแนน 4.อาเซอร์ไบจาน 32.88 คะแนน และ 5.บังกลาเทศ 32.89 คะแนน

[Total: 0 Average: 0]

One thought on “5 ประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก 2562

Leave a Reply