COVID-19: ชุดตรวจโควิด ATK มุมมองนักเทคนิคการแพทย์

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เผยข้อแตกต่างชุดตรวจโควิดเบื้องต้น หรือชุดตรวจ ATK  องค์การอนามัยโลกรับรอง  กับ อย.ไทยหรือมาตรฐานแต่ละประเทศ

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวถึงกรณีชุดตรวจโควิดเบื้องต้น หรือชุดตรวจ ATK  ที่องค์การอนามัยโลกรับรอง  ว่า มาตรฐานในการจัดหาจุดตรวจ ATK นั้น ในต่างประเทศ ไม่ได้มองเรื่องของมาตรฐานองค์การอนามัยโลกเป็นเกณฑ์ เพราะการจะนำไปใช้ในประเทศนั้นๆ ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานของประเทศของตนเอง ไม่มีประเทศไหนในโลกที่มายึดเกณฑ์ของประเทศอื่น อย่างของไทย ก็มีมาตรฐานอย. ซึ่งผ่านเกณฑ์ถึงจะนำเข้าได้ การตรวจสอบก็ไม่ได้แค่เอกสารแต่ยังมาตรฐานสอบกับแล็บของรร.แพทย์ด้วย เพื่อดูว่าตรงตามที่เอกสารหลักฐานของบริษัทอ้างอิงมาจริงหรือไม่  ในบรรดาชุดตรวจทั้งหมด ชุดที่ต้องการความแม่นยำมากที่สุด คือ ชุดตรวจเชื้อเอชไอวี (HIV) ไม่ใช่ชุดตรวจโควิด

ทนพ.สมชัย กล่าวว่า ชุดตรวจ ATK นั้น ได้มีการกำหนดไว้แล้ว ว่า ต้องมีความไว 90%   ความไวจำเพาะ  98% ซึ่งหมายถึงเกิดความผิดพลาดหรือบวกลวง แค่ 2 เท่านั้น ถือว่าเป็นมาตรฐาน แล้ว  ไม่มีมาตรฐาน ATK ไหน แม่นยำ 100% และการที่ไม่ได้จำเพาะว่าต้องเป็นมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ก็เพื่อการเปิดกว้างทางการค้า ในการซื้อหา ทำให้ปัจจุบัน มีชุดตรวจ ATK เข้า มาในไทย มากถึง 30  กว่ายี่ห้อ หากจำกัดแค่ ต้องมีการรับรองของ องค์การอนามัยโลก คงทำให้เหลือเพียงไม่กี่ยี่ห้อในท้องตลาด ไม่เกิดกการแข่งขันทางราคา อย่างงี้ก็ไม่ต้องมีขายกันแล้ว  เดิมเคยมีการหารือกันถึงการควบคุมราคา ATK เพราะไม่อยากให้ราคาแพงมาก เนื่องจากสถานการณ์ตอนแรก ระบาดหนัก ราคาอยู่ที่ 200-300 บาท แต่เมื่อเวลานี้ กลับเริ่มมีราคาถูกลง เพราะมีราคายี่ห้อ โดยอาศัยเรื่องกลไกการตลาด  

ทนพ.สมชัย กล่าวว่า มาตรฐานที่ระบุเรื่องการรับรอง องค์การอนามัยโลกของ ATK ก็เพื่อใช้ในการซื้อขายเพื่อบริจาคใช้ในประเทศห่างไกลทุรกันดาน  และไม่ได้เป็นการการันตี ว่า  ชุดตรวจนี้ดีที่สุดกว่าชุดอื่น การตรวจ ATK ใช้ในการตรวจคนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ 1 คน ต้องตรวจมากถึง 2-3 ครั้ง เริ่มจาก  0 วัน  ,  วันที่ 5 และวันที่ 14 เพื่อความมั่นใจ ว่าไม่ติดเชื้อ เพราะต้องตรวจบ่อย  ในอนาคตจะมีการเปิดประเทศ ATK ที่ใช้ตรวจสำหรับประชาชนมีความสำคัญ เพราะภาคอุตสาหกรรมจะต้องนำมาใช้เพื่อการ บับเบิลแอนด์ซิล หากมีราคาแพงก็คงไม่ต้องซื้อกัน  ธุรกิจและเศรษฐกิจก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ ฉะนั้นคุณภาพและราคาต้องมีความเหมาะสม 

[Total: 8 Average: 4.9]

5 thoughts on “COVID-19: ชุดตรวจโควิด ATK มุมมองนักเทคนิคการแพทย์

Leave a Reply