logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

COVID-19: ชุดตรวจโควิด ATK มุมมองนักเทคนิคการแพทย์

Health Me Now / ข่าวสุขภาพ  / COVID-19: ชุดตรวจโควิด ATK มุมมองนักเทคนิคการแพทย์
ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

COVID-19: ชุดตรวจโควิด ATK มุมมองนักเทคนิคการแพทย์

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เผยข้อแตกต่างชุดตรวจโควิดเบื้องต้น หรือชุดตรวจ ATK  องค์การอนามัยโลกรับรอง  กับ อย.ไทยหรือมาตรฐานแต่ละประเทศ

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวถึงกรณีชุดตรวจโควิดเบื้องต้น หรือชุดตรวจ ATK  ที่องค์การอนามัยโลกรับรอง  ว่า มาตรฐานในการจัดหาจุดตรวจ ATK นั้น ในต่างประเทศ ไม่ได้มองเรื่องของมาตรฐานองค์การอนามัยโลกเป็นเกณฑ์ เพราะการจะนำไปใช้ในประเทศนั้นๆ ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานของประเทศของตนเอง ไม่มีประเทศไหนในโลกที่มายึดเกณฑ์ของประเทศอื่น อย่างของไทย ก็มีมาตรฐานอย. ซึ่งผ่านเกณฑ์ถึงจะนำเข้าได้ การตรวจสอบก็ไม่ได้แค่เอกสารแต่ยังมาตรฐานสอบกับแล็บของรร.แพทย์ด้วย เพื่อดูว่าตรงตามที่เอกสารหลักฐานของบริษัทอ้างอิงมาจริงหรือไม่  ในบรรดาชุดตรวจทั้งหมด ชุดที่ต้องการความแม่นยำมากที่สุด คือ ชุดตรวจเชื้อเอชไอวี (HIV) ไม่ใช่ชุดตรวจโควิด

ทนพ.สมชัย กล่าวว่า ชุดตรวจ ATK นั้น ได้มีการกำหนดไว้แล้ว ว่า ต้องมีความไว 90%   ความไวจำเพาะ  98% ซึ่งหมายถึงเกิดความผิดพลาดหรือบวกลวง แค่ 2 เท่านั้น ถือว่าเป็นมาตรฐาน แล้ว  ไม่มีมาตรฐาน ATK ไหน แม่นยำ 100% และการที่ไม่ได้จำเพาะว่าต้องเป็นมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ก็เพื่อการเปิดกว้างทางการค้า ในการซื้อหา ทำให้ปัจจุบัน มีชุดตรวจ ATK เข้า มาในไทย มากถึง 30  กว่ายี่ห้อ หากจำกัดแค่ ต้องมีการรับรองของ องค์การอนามัยโลก คงทำให้เหลือเพียงไม่กี่ยี่ห้อในท้องตลาด ไม่เกิดกการแข่งขันทางราคา อย่างงี้ก็ไม่ต้องมีขายกันแล้ว  เดิมเคยมีการหารือกันถึงการควบคุมราคา ATK เพราะไม่อยากให้ราคาแพงมาก เนื่องจากสถานการณ์ตอนแรก ระบาดหนัก ราคาอยู่ที่ 200-300 บาท แต่เมื่อเวลานี้ กลับเริ่มมีราคาถูกลง เพราะมีราคายี่ห้อ โดยอาศัยเรื่องกลไกการตลาด  

ทนพ.สมชัย กล่าวว่า มาตรฐานที่ระบุเรื่องการรับรอง องค์การอนามัยโลกของ ATK ก็เพื่อใช้ในการซื้อขายเพื่อบริจาคใช้ในประเทศห่างไกลทุรกันดาน  และไม่ได้เป็นการการันตี ว่า  ชุดตรวจนี้ดีที่สุดกว่าชุดอื่น การตรวจ ATK ใช้ในการตรวจคนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ 1 คน ต้องตรวจมากถึง 2-3 ครั้ง เริ่มจาก  0 วัน  ,  วันที่ 5 และวันที่ 14 เพื่อความมั่นใจ ว่าไม่ติดเชื้อ เพราะต้องตรวจบ่อย  ในอนาคตจะมีการเปิดประเทศ ATK ที่ใช้ตรวจสำหรับประชาชนมีความสำคัญ เพราะภาคอุตสาหกรรมจะต้องนำมาใช้เพื่อการ บับเบิลแอนด์ซิล หากมีราคาแพงก็คงไม่ต้องซื้อกัน  ธุรกิจและเศรษฐกิจก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ ฉะนั้นคุณภาพและราคาต้องมีความเหมาะสม 

[Total: 8 Average: 4.9]

Leave a Reply