COVID-19: ซิลลิคฯ ชี้จัดส่งวัคซีน “โมเดอร์นา” 5.6 แสนโดสถึงไทยไม่เกิน 5 พ.ย.นี้

4 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ไอเทมยอดฮิตประจำปี covid-19 คือ รักษา วัคซีน โอไมครอน โควิด เดลต้า

ซิลลิค ฟาร์มา ออกแถลงการณ์คืบหน้ากำหนดการจัดส่งวัคซีนโมเดอร์นา 5.6 แสนโดสถึงไทยภายในไม่เกินวันที่ 5 พ.ย. นี้ ยืนยันจัดส่งวัคซีนรวม 1.9 ล้านโดสให้ประเทศไทยได้ภายในไตรมาสสี่ของปี 64 แน่นอน ส่วนที่เหลืออีก 6.8 ล้านโดส ที่ลงนามกับ อภ. จะจัดส่งในไตรมาสแรกของปี 65

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2564 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา แถลงการณ์ความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าให้แก่ประเทศไทย ว่า แซดพี เทอราพิวติกส์ หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา พันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของโมเดอร์น่าในประเทศไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า

ตามกำหนดการล่าสุดที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์น่า วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า จำนวน 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่ 5 พ.ย. 2564 โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อรองรับการขนส่งและการกระจายวัคซีนทันทีที่วัคซีนมาถึงประเทศไทย

บริษัทฯ ยังคงยืนยันตามที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์น่าว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่ารวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านโดส ให้ประเทศไทยภายในไตรมาสสี่ ปี 2564 สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.8 ล้านโดส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนกับองค์การเภสัชกรรมไปแล้วนั้น คาดว่ายังคงสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งมอบวัคซีนที่เพียงพอให้แก่ประเทศไทยจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564 เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติม ขณะนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยบริษัทฯ กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตเพิ่มเติมเป็นไปอย่างราบรื่น และจะเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าว

แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อให้บรรลุการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามเป้าหมายของประเทศ ด้วยการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนชาวไทย

[Total: 2 Average: 5]

One thought on “COVID-19: ซิลลิคฯ ชี้จัดส่งวัคซีน “โมเดอร์นา” 5.6 แสนโดสถึงไทยไม่เกิน 5 พ.ย.นี้

Leave a Reply