COVID-19: ทันตแพทย์ แนะนำต้องเพิ่มใส่ใจสุขภาพฟันและช่องปากเป็นนิสัย สู้ภัยโควิด

4 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ไอเทมยอดฮิตประจำปี covid-19 คือ รักษา วัคซีน โอไมครอน โควิด เดลต้า

แปรงฟันดี สะอาด เคี้ยวละเอียด ลดหวาน เพิ่มอาหารกากใย

ทันตแพทย์ พิทักษ์ ไชยเจริญ

สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านทันตสาธารณสุขไทย ใน กรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภา ได้แนะแนวทางในการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากง่ายๆ แก่ประชาชนโดยเฉพาะ

ในช่วงเวลาที่สถานการณ์การระบาด Covid-19 มีความรุนแรง กระจายตัวเป็นวงกว้างและมีการระบาดหลายระลอกเป็นช่วงๆตั้งแต่ต้นปี 2563

สร้างผลกระทบต่อการเข้าถึงการรับบริการรักษาด้านทันตกรรมของประชาชนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุเมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลต่างๆ ก็มักจำเป็นต้องจะมีข้อกำหนด ข้อจำกัดการรับบริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น จากปัญหาเรื่อง การฝุ้งกระจายของละอองฝอย( droplets)ที่เกิดจากกระบวนการรักษาด้านทันตกรรม ทำให้การรักษาทั่วไปด้านทันตกรรมหลายอย่างที่ควรจะต้องรักษา แต่ไม่เร่งด่วน ถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลานาน

ซึ่งหากประชาชนขาดการรับรู้ ขาดการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างเหมาะสมทั้งรอยโรคเก่า และรอยโรคใหม่ในช่องปาก เช่นฟันผุ โรคเหงือก โรคปริทันต์ ก็จะลุกลาม ทำให้เกิดความเจ็บป่วยมากขึ้นมากขึ้น สร้างผลกระทบ ซ้ำซ้อนตามมา คือ

การรักษาทำได้ยากขึ้น เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด การอักเสบ,ติดเชื้อของฟัน เนื้อเยื่อในช่องปากฉับพลัน ทำให้มีอาการปวดหรือบวมขึ้น สร้างความลำบาก เป็นทุกข์แก่คนไข้เป็นอย่างมาก

ดังนั้น การเพิ่มการให้ความสำคัญ ของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันที่ถูกต้อง จดจำง่าย ด้วยวิธีการง่ายๆ และทำด้วยตัวเอง จึงเหมาะสมกับการนำมาทบทวนและปฏิบัติอย่างยิ่ง สำหรับประชาชนทั่วไปทุกคน คือ

1.แปรงฟันดี สะอาด คือพื้นฐานหนึ่งและเป็นพื้นฐานสำคัญ การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี

การแปรงฟันดี สะอาด จะขจัดเศษคราบอาหาร ลดเชื้อโรค ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี ควบคู่กับ

การแปรงฟันให้ถูกวิธี การเลือกอุปกรณ์ แปรงสีฟันเหมาะสม

ขนแปรงอ่อนนุ่ม , ยาสีฟันมีฟลูออไรด์

และ คุณพ่อคุณแม่ต้องย้ำเตือน ดูแลการแปรงฟันของลูกๆ อย่างสม่ำเสมอและถูกต้องด้วย

2.เคี้ยวละเอียด ทำให้ระบบการย่อยทำงานได้ดี ได้รับสารอาหารเข้าร่างกายได้เต็มที่จากระบบการย่อย

ที่สำคัญ ยังได้รับความสุขจากรสชาติอาหารอย่างเต็มที่

และ ควรหลีกเลี่ยง การเคี้ยวกระดูกทั้งหลาย รวมถึง การเคี้ยวน้ำแข็ง ที่หลายๆคนชอบเพราะไทยเป็นเมืองร้อน ทำให้ฟันสึกเร็วขึ้น หรือถึงเกิดฟันแตก ฟันร้าว บิ่น ซึ่งหลายๆครั้ง รักษาได้ยากจนต้องถูกถอนฟันก็มาก

3.ลดหวาน โดยพยายามเลือกอาหารที่ลดความหวานของอาหารน้อยลง ทั้งในเครื่องดื่มประเภทต่างๆ

เพราะน้ำตาลคือ ปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการเกิดฟันผุได้ง่ายขึ้น เนื่องจากน้ำตาลในช่องปากเป็นอาหารอย่างดีของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดฟันผุนั้นเอง และ การลดน้ำตาลยังช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะโรคอ้วน โรคเบาหวาน อันจะนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมามากมาย

4.เพิ่มอาหารกากใย นอกจากอาหารกากใยจะช่วยเรื่องการขับถ่ายดีแล้ว ยังช่วยทำความสะอาดระบบการย่อยของเราไปในตัว

ข้อดีสำหรับสุขภาพฟันและช่องปาก อาหารการใยช่วยทำความสะอาดฟันไปในตัวขณะที่เราเคี้ยวอาหาร ทำให้คราบเหนียวต่างๆถูกขัดออกไป ทำให้ผิวฟันสะอาดขึ้น

อีกข้อหนึ่งที่อยากให้ประชาชนได้ปฏิบัติคือ ใส่ใจตรวจฟันทุก 6 เดือน เพื่อรับรู้สภาพปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน ที่เราเองอาจไม่ทราบ ซึ่งต้องอาศัยการตรวจ แต่ด้วย สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ตอนนี้ การเข้าตรวจเช็คอาจทำได้ไม่สะดวกนัก

ดังนั้น การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ที่หากเราใส่ใจ สามารถทำได้ง่ายๆ

“แปรงฟันดี สะอาด เคี้ยวละเอียด

ลดหวาน เพิ่มอาหารกากใย”

จึงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะลอง ทบทวน เลือกปฏิบัติให้ดี เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของตนให้ดีที่สุด

ในส่วนภาครัฐเอง ซึ่งมีหน้าที่โดยตรง หน่วยงานด้านทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรมในโรงพยาบาลหรือ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ต่างๆควรต้องใช้โอกาสนี้

ในการพัฒนาสื่อต่างๆ ด้านทันตสุขภาพ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการ กระตุ้น ให้ความรู้แนะนำเรื่องการดูแลทันตสุขภาพ ของประชาชนในช่วงเกิดการระบาดของ Covid-19

โดยเฉพาะ การใช้สื่อใน ออนไลน์ที่มีการใช้อย่างกว้างขวาง ค่าใช้จ่ายน้อย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นให้การส่งเสริม ตื่นตัว ในการดูแลตนเองด้านทันตสุขภาพของประชาชนอย่างดีที่สุด

และ อีกสิ่งสำคัญที่เป็น ภารกิจของงานด้านทันตกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะ แนวหน้าอย่างคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาลทุกๆขนาดจำเป็น จะต้องหาแนวทางพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติ

คือ การพัฒนาการคัดกรอง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนไข้ทันตกรรมสามารถเข้ารับรักษาได้ ทั้งที่ทำอยู่ปัจจุบันและแนวทางใหม่ๆในอนาคตเช่นการตรวจ Covid-19 ก่อนทำฟันจะทำได้หรือไม่

ถ้าตรวจ จะใช้เทคนิคอะไรบ้างให้ง่ายที่สุด รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ไม่เป็นภาระประชาชนหรือ โรงพยาบาลมากเกินไป หรือ สำหรับประชาชนที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว จะนำมาพิจารณาอย่างไร การพัฒนาควรจะต้องเกิดขึ้น เพื่อให้งานทันตกรรมเดินหน้า

ไม่ติดวนเวียนกับปัญหาเดิมๆอย่างน้อยสำหรับช่วงเวลาที่การระบาดลดลง ในแต่ละจังหวัดเป็นระยะเวลาหนึ่ง การให้การรักษาด้านทันตกรรมของภาครัฐ ที่มีหน้าที่ ที่ต้องดูแลประชาชนและเป็นที่พึ่ง ความหวังของประชาชน

ก็ควรมีการปรับตัว กลับมาบริหารประชาชนได้เข้ามารักษาได้อย่างปลอดภัยที่สุด เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดได้ การบรรเทาปัญหาด้านทันตกรรมสำหรับประชาชน ผสมผสานกับการส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการใส่ใจเรื่องทันตสุขภาพของประชาชนก็จะแก้ปัญหาเดินหน้าไปได้

ในด้านการเตรียมพร้อมของทันตบุคลากรทั้งหมด ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ควรได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน จะเป็นอีกหนึ่งที่จะเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัย ทั้งประชาชน ทันตแพทย์ ทันตบุคลากร ทุกๆคน

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เป็น วิกฤติการณ์สาธารณสุขครั้งหนึ่งมองโลก สร้างผลกระทบมากมายมหาศาล ทั้งชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจของแทบจะทุกประเทศ

ซึ่งเราสามารถติดตามจากข่าวสารบ้านเมืองได้อย่างต่อเนื่องในส่วนประเทศไทย การทำงานของกระทรวงสาธารณสุข

แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของเราทำงานอย่างหนัก ดีเยี่ยม แต่การระบาดรอบหลังที่เกิดจากหลายปัจจัย

และการพัฒนาของตัวเชื้อโรคไปในทางที่มีการแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้น ทำให้เกิดสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และมีอาการรุนแรงมีจำนวนมากขึ้นมาก กระทบต่อประชาชนในการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเกิดภาพเตียงเต็ม ผู้ป่วยต้องรอเตียง

การเพิ่มเตียง โดยสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมต้องเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

และในส่วนภาคประชาชน เราทุกคนก็ต้องช่วยกันหยุดยั้งสถานการณ์ การแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยให้ความร่วมมือกับ มาตรการต่างๆด้านสาธารณสุข ดูแลตัวเอง ครอบครัว คนรอบตัวใส่หน้ากากตลอดเวลา รักษาระยะห่าง รักษาความสะอาด รักษาสุขภาพอนามัย

บริษัทต่างๆ ที่มีคนทำงานจำนวนมาก ต้องปรับปรุงสุขอนามัย โดยรวม ทั้งสถานที่ทำงาน โรงอาหาร ที่พักอาศัย

การเดินทางไป-กลับ และทุกๆจุดที่มีความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสการแพรเชื้อระหว่างกันและให้ทุกจุดปลอดภัยที่สุด

สถานการณ์ก็น่าที่จะดีขึ้น จากความร่วมมือร่วมใจของเราทุกๆคนครับ

และ อีกหนึ่งคือ การรับการฉีดวัคซีนเมื่อถึงคิวของท่าน

ทุกๆคน เพื่อเราทุกๆคนครับเราจะสู้ไปด้วยกัน

[Total: 1 Average: 4]

Leave a Reply