COVID-19: รอบรู้เรื่องวัคซีน

4 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ไอเทมยอดฮิตประจำปี covid-19 คือ รักษา วัคซีน โอไมครอน โควิด เดลต้า

วัคซีนซิโนฟาร์ม

วัคซีน BBIBP ของซิโนฟาร์มมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโควิด-19
ผู้ผลิต/ผู้พัฒนา: ซิโนฟาร์ม, สถาบันยาชีววัตถุปักกิ่ง
ชื่อการวิจัย: BBIBP-CorV
ประเภทวัคซีน: ชนิดเชื้อตาย
วิธีการจัดการดูแล: การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ

ประสิทธิผล วัคซีนซิโนฟาร์ม

ตามข้อมูลที่ระบุโดยผู้ผลิต วัคซีน BIBP ของซิโนฟาร์มมีประสิทธิภาพ 79% ในการวิจัยทางคลินิกขนาดใหญ่ที่ยังดำเนินการอยู่

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 50% จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้

วัคซีนแจนส์เซน

วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันเป็นวัคซีนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโควิด-19
ผู้ผลิต/ผู้พัฒนา: บริษัทแจนเซ่น ฟาร์มาซูติคัล
ชื่อการวิจัย: JNJ-78436735 (Ad26.COV2.S)
ประเภทวัคซีน: ใช้ไวรัสชนิดไม่แบ่งตัวหลังฉีดเป็นพาหะ
วิธีการจัดการดูแล: การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ

ประสิทธิผล วัคซีนแจนส์เซน

ตามข้อมูลที่ระบุโดยผู้ผลิต วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันหรือ Ad26.COV2.S มีประสิทธิภาพ 66.9% ในการวิจัยทางคลินิกขนาดใหญ่ที่ยังดำเนินการอยู่

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 50% จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

วัคซีนแอสตราเซเนกา

วัคซีนอ็อกซ์ฟอร์ด, แอสตร้าเซนเนก้าเป็นวัคซีนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโควิด-19
ผู้ผลิต/ผู้พัฒนา: มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด, แอสตร้าเซนเนก้า
ชื่อการวิจัย: AZD1222 (ChAdOx1)
ประเภทวัคซีน: ใช้ไวรัสชนิดไม่แบ่งตัวหลังฉีดเป็นพาหะ
วิธีการจัดการดูแล: การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ

ประสิทธิผล วัคซีนแอสตราเซเนกา

ตามข้อมูลที่ระบุโดยผู้ผลิต วัคซีของอ็อกซ์ฟอร์ด, แอสตร้าเซนเนก้าหรือ AZD1222 มีประสิทธิภาพ 63% ในการวิจัยทางคลินิกขนาดใหญ่ที่ยังดำเนินการอยู่

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 50% อาจช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้

วัคซีนซิโนแวค

วัคซีนโคโรนาแวคเป็นวัคซีนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโควิด-19
ผู้ผลิต/ผู้พัฒนา: ซิโนแวก
ชื่อการวิจัย: โคโรนาแวค
ประเภทวัคซีน: ชนิดเชื้อตาย
วิธีการจัดการดูแล: การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ

ประสิทธิผล วัคซีนซิโนแวค

ตามข้อมูลที่ระบุโดยผู้ผลิต วัคซีนโคโรนาแวคมีประสิทธิภาพ 51% ในการป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการ นอกจากนี้ ยังมีประสิทธิภาพ 100% ในการลดการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและป้องกันไม่ให้โรคมีความรุนแรง

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 50% จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดได้

วัคซีนโมเดอร์นา

วัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโควิด-19
ผู้ผลิต/ผู้พัฒนา: สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ (NIAID) ของสหรัฐฯ, โมเดอร์นา
ชื่อการวิจัย: mRNA-1273
ประเภทวัคซีน: RNA
วิธีการจัดการดูแล: การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ

ประสิทธิผล วัคซีนโมเดอร์นา

ตามข้อมูลที่ระบุโดยผู้ผลิต วัคซีนของโมเดอร์นาหรือ mRNA-1273 มีประสิทธิภาพ 94.1% ในการวิจัยทางคลินิกขนาดใหญ่ที่ยังดำเนินการอยู่

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 50% อาจช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้

วัคซีนไฟเซอร์

วัคซีนไบออนเทค, ไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโควิด-19
ผู้ผลิต/ผู้พัฒนา: โฟซัน ฟาร์มา, ไบออนเทค, ไฟเซอร์
ชื่อการวิจัย: BNT162b2
ประเภทวัคซีน: RNA
วิธีการจัดการดูแล: การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ

ประสิทธิผล วัคซีนไฟเซอร์

ตามข้อมูลที่ระบุโดยผู้ผลิต วัคซีนของไฟเซอร์, ไบออนเทคหรือ BNT162b2 มีประสิทธิภาพ 95% ในการวิจัยทางคลินิกขนาดใหญ่ที่ยังดำเนินการอยู่

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 50% อาจช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้

ยาเหล่านี้ใช้เป็นวัคซีนต้านโควิด-19 และจำกัดไว้ให้ประชากรบางกลุ่ม ที่มา: moph.go.thสำหรับวัตถุประสงค์ทางการให้ข้อมูลเท่านั้น ปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในท้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำ

[Total: 3 Average: 4.7]

24 thoughts on “COVID-19: รอบรู้เรื่องวัคซีน

  1. Pingback: นิรนาม

Leave a Reply