COVID-19: สถานการณ์เตียงผู้ป่วยโควิด19 แยกตามเขตสุขภาพ

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

สถานการณ์เตียงแยกตามเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จากเตียงทั่วไปปรับเป็นเตียงผู้ป่วยโควิดรวม 175,000 เตียง ในภูมิภาค 135,000 เตียง ในกทม. 40,000 เตียง อัตราการใช้ 80% กทม.ใช้เกือบ 90% แม้อาจมีเตียงเหลือ แต่จำนวนที่เหลือกับผู้ติดเชื้อใหม่แต่ละวันก็ไม่เพียงพอ จึงต้องใช้แนวทางการรักษาที่บ้านและชุมชน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 30 ก.ค. 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เดิมระบบสาธารณสุขมีเตียงดูแลผู้ป่วยทั่วไปประมาณ 1 แสนเตียง เมื่อมีโควิด19 ได้ทำเตียงเป็นเตียงผู้ป่วยโควิด ปัจจุบันในภูมิภาคทำเตียงขึ้นมารองรับผู้ป่วยโควิด 135,000 เตียง ในกทม. 40,000 เตียง ทั่วประเทศประมาณ 175,000 เตียง ซึ่งขณะนี้อัตราการใช้เตียงทั้งหมดประมาณ 80 % พื้นที่กทม.ใช้เกือบ 90 % ต่างจังหวัดใช้เกือบ 80 % จะเห็นว่าอาจจะมีเตียงเหลือแต่จำนวนที่เหลือกับผู้ติดเชื้อใหม่เข้าไปแต่ละวันก็ไม่พอเพียง จะมีผู้ติดเชื้อไม่มีเตียงรองรับ โดยทุกจังหวัดมีการใช้เตียงจำนวนมาก

เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต จะเห็นว่าในส่วนเตียงสีเหลืองเป็นสีแดงมีอัตราการใช้เตียงเกิน 70 %เกือบทั้งหมด ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 1 ภาคเหนือตอนบน ที่ยังมีอัตราการใช้เตียงอยู่ที่ ราว 66 % ส่วนเตียงรองรับผู้ป่วยสีเขียวยังเป็นตัวแดงประปรายยังสามารถเข้าไปดูแลได้ ลักษณะนี้ดูจากสถานการณ์และแนวโน้ม ถ้าเป็นเตียงในระบบรพ.ไม่สามารถเพิ่มเตียงได้มากกว่านี้อีกแล้ว บุคลากรทำงานอย่างเต็มที่ จึงต้องมีการดำเนินการระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) หรือดูแลในชุมชน(Community Isolation) โดยเชื่อมกับระบบสาธารณสุขเข้าไปดูแล

“มีโครงการให้ผู้ติดเชื้อกลับรักษาภูมิลำเนา ปัจจุบันกลับแล้วกว่า 5 หมื่นคน ซึ่งผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้จะไม่แพร่เชื้อ เพราะจัดระบบดูแลที่บ้านและชุมชน หรือโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรับดูแลผู้ป่วยในระบบสาธารณสุขเกือบ 2 แสนคน ในเรื่องการรักษา ปัจจุบันให้ยาฟาวิพิราเวียร์ตามเกณฑ์โดยเร็วที่สุด ซึ่งปัจจุบันสำรองยาในเดือน ส.ค. 40 ล้านเม็ด และเดือน ก.ย.อีก 40 ล้านเม็ด มีจำนวนมากพอสมควรและส่งไปยังภูมิภาค ในแต่ละจังหวัดมียาตัวนี้อยู่แล้ว” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์เตียงแยกตามเขตสุขภาพ

 • เขตสุขภาพที่ 1 เตียงทั้งหมด 5,596 ใช้ไป 2,857 เตียงว่าง 2,739 เตียง
 • เขตสุขภาพที่ 2 เตียงทั้งหมด 6,523 ใช้ไป 4,358 เตียงว่าง 2,165 เตียง
 • เขตสุขภาพที่ 3 เตียงทั้งหมด 5,667ใช้ไป4,305 เตียงว่าง 1,362 เตียง
 • เขตสุขภาพที่4 เตียงทั้งหมด 17,912ใช้ไป15,179 เตียงว่าง 2,733 เตียง
 • เขตสุขภาพที่ 5 เตียงทั้งหมด 17,572 ใช้ไป14,740 เตียงว่าง 2,832 เตียง
 • เขตสุขภาพที่6 เตียงทั้งหมด 29,467 ใช้ไป22,825 เตียงว่าง 6,642 เตียง
 • เขตสุขภาพที่ 7 เตียงทั้งหมด 6,625ใช้ไป5,388 เตียงว่าง1,237เตียง
 • เขตสุขภาพที่8 เตียงทั้งหมด 9,047 ใช้ไป 6,860 เตียงว่าง 2,187 เตียง
 • เขตสุขภาพที่ 9 เตียงทั้งหมด 10,446 ใช้ไป8,711 เตียงว่าง1,735 เตียง
 • เขตสุขภาพที่ 10 เตียงทั้งหมด6,174 ใช้ไป4,957 เตียงว่าง 1,217 เตียง
 • เขตสุขภาพที่ 11 เตียงทั้งหมด5,725 ใช้ไป3,511 เตียงว่าง 2,214 เตียง
 • เขตสุขภาพที่ 12 เตียงทั้งหมด 14,285 ใช้ไป 10,342 เตียงว่าง 3,943 เตียง
 • เขตสุขขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร เตียงทั้งหมด 40,252 ใช้ไป35,253 เตียงว่าง 4,999 เตียง
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply