COVID-19: สธ. เร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เป็นไปตามเป้า พ.ย.นี้ ต้องครอบคลุม 70% ประชากร

4 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ไอเทมยอดฮิตประจำปี covid-19 คือ รักษา วัคซีน โอไมครอน โควิด เดลต้า

กระทรวงสาธารณสุขวางกลยุทธ์เร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งเป้าในเดือนพฤศจิกายน ต้องครอบคลุมประชากร 70% และมีอำเภอไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งถึงเป้า 70% ประสานหน่วยงานรัฐ เอกชน ท้องถิ่น สำรวจและนำคนมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด จัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนในโอกาสครบรอบสถาปนากระทรวง พร้อมจัดกิจกรรมจูงใจประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุมประชากรมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 84 ล้านโดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 44,809,613 คน จากประชากร 66,174,314 คน หรือ 62.2% ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีนเข้ามามากและสม่ำเสมอ แต่จำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนกลับเริ่มชะลอตัว สาเหตุจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว เหลือเพียงกลุ่มที่รอวัคซีนทางเลือก หรือไม่ยอมฉีดวัคซีนจากเหตุผลส่วนตัวกว่า 10 ล้านคน หรือ 17% และบางส่วนเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ คณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้วางกลยุทธ์ เพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ครอบคลุมมากที่สุด ช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 โดยกำหนดเป้าหมายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ภาพรวมต้องฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากร 70% หรือ 100 ล้านโดส และมีอำเภอไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งฉีดวัคซีนถึงเป้า 70%

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้ออกแบบวิธีการดำเนินงานเพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ จัดการฐานข้อมูล ค้นหาประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และยังไม่ได้รับวัคซีน นำเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยอำเภอไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งต้องฉีดวัคซีนถึงเป้า 70%, ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประสานภาคส่วนต่างๆ เช่น ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม/สมาคม ภาคเอกชน นำประชาชนมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด, จุดฉีดวัคซีนต้องลงข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน, ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน, จัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนเนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564, ขยายเป้าหมายฉีดวัคซีนในกลุ่มแรงงานต่างด้าว , จัดทีมฉีดวัคซีนเชิงรุกและเพิ่มจุดฉีดวัคซีน , เพิ่มจำนวน Covid Free Setting ในทุกจังหวัด กำหนดให้ทั้งพนักงานและลูกค้าต้องฉีดวัคซีนแล้ว, ติดตามความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนระดับจังหวัดทุกวัน, ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จัดกิจกรรมจูงใจคนมาฉีดวัคซีน เช่น ให้รางวัล หรือ ร่วมกับภาคเอกชนลดราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ค่าโดยสาร ในผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply