COVID-19: สสจ.นครสวรรค์ แจ้งใครไป 4 ร้านนี้ ไปตรวจหาเชื้อโควิดด่วน

4 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ไอเทมยอดฮิตประจำปี covid-19 คือ รักษา วัคซีน โอไมครอน โควิด เดลต้า

4 ร้านในนครสวรรค์ ได้แก่ ร้านไม่บอก ร้านแล้วแต่..บาร์ นครสวรรค์ ร้านเฮียโอ๊ตเย็นตาโฟ และร้าน รถเมล์คอนหวัน #ติดต่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ คลินิกไข้หวัด โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือ ณ คลินิกไข้หวัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ด่วน

สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน COVID-19 โทร. 081-3527696 และขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ไม่ปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทาง หรือการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคน ตลอดจนบุคคลากรทางการแพทย์ร้านไม่บอก (ข้างอุทยานสวรรค์) ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 – 20.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. 

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ?❗️ขอให้ประชาชนที่ไปรับประทานอาหารที่ “ร้านไม่บอก (ข้างอุทยานสวรรค์)” ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 – 20.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. #ติดต่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ คลินิกไข้หวัด โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือ ณ คลินิกไข้หวัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดตรวจทุกวัน ระหว่างเวลา 08:30 – 22:00 น. #โดยสวมหน้ากากอนามัยและใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง
 ☎สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน COVID-19 โทร. 081-3527696 ⚠ และขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ไม่ปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทาง หรือการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคน ตลอดจนบุคคลากรทางการแพทย์

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ?❗️ขอให้ประชาชนที่ไปรับประทานอาหารที่ “ร้านแล้วแต่..บาร์ นครสวรรค์ (ข้างอุทยานสวรรค์)” ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 – 23.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 20.00 – 23.00 น. #ติดต่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ คลินิกไข้หวัด โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือ ณ คลินิกไข้หวัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดตรวจทุกวัน ระหว่างเวลา 08:30 – 22:00 น. #โดยสวมหน้ากากอนามัยและใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง☎สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน COVID-19 โทร. 081-3527696 ⚠ และขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ไม่ปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทาง หรือการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคน ตลอดจนบุคคลากรทางการแพทย์ 

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ?❗️ขอให้ประชาชนที่ไปรับประทานอาหารที่ “ร้านเฮียโอ๊ตเย็นตาโฟ (ข้างอุทยานสวรรค์)” ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2564#ติดต่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ คลินิกไข้หวัด โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือ ณ คลินิกไข้หวัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดตรวจทุกวัน ระหว่างเวลา 08:30 – 22:00 น. #โดยสวมหน้ากากอนามัยและใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง☎สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน COVID-19 โทร. 081-3527696 ⚠ และขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ไม่ปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทาง หรือการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคน ตลอดจนบุคคลากรทางการแพทย์

#ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ?❗️ขอให้ประชาชนที่ไปรับประทานอาหารที่ “ร้านรถเมล์คอนหวัน” (ข้างอุทยานสวรรค์) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 -1 มกราคม 2565ติดต่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ คลินิกไข้หวัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ทุกวัน เวลา 08:30 – 22:00 น.#โดยสวมหน้ากากอนามัยและใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง
 ☎สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน COVID-19 โทร. 081-3527696 ⚠ และขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ไม่ปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทาง หรือการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคน ตลอดจนบุคคลากรทางการแพทย์

[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply