COVID-19: อบต. – สสจ. – กรมอนามัย ผนึกกำลังลงพื้นที่ปทุมธานี ใช้ชุดอนามัย Health Kit สร้างครอบครัวรอบรู้ อยู่กับโควิด-19

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม “ครอบครัวรอบรู้ อยู่กับโควิด-19” ผ่านรถโมบายเคลื่อนที่ไปยังชุมชน เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน พร้อมมอบชุดอนามัย Health Kit แนะนำการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และการทิ้งขยะติดเชื้อให้ถูกวิธีลดการติดและแพร่เชื้อโควิด-19

​วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่ภายใต้กิจกรรม “ครอบครัวรอบรู้ อยู่กับโควิด-19” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และกรมอนามัยดำเนินกิจกรรม “ครอบครัวรอบรู้ อยู่กับโควิด-19” ผ่านรถโมบายเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความรอบรู้ให้กับครอบครัว  และประชาชนที่อาศัยในชุมชน ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมป้องกันตนเองจากโควิด-19

ซึ่งภายในรถโมบายเคลื่อนที่มีชุดอนามัย Health Kit มอบให้กับประชาชน ซึ่งประกอบด้วย 1) ยาพาราเซตามอล 2) ยาฟ้าทะลายโจร 3) ชุดทำความสะอาด (สเปรย์แอลกอฮอล์)หน้ากากอนามัย และ 4) คู่มือ “ครอบครัวรอบรู้อยู่กับโควิด 19” ฉบับย่อ โดยเป็นข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติในการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่นและชุมชน แบ่งเป็นด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ได้แก่ 1) ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย”  2) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในชุมชน 3) เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงพบปะในระยะใกล้ชิด 4) หมั่นล้างมือบ่อย ๆ 5) แยกของใช้ส่วนตัว และแยกทำความสะอาด 6) ไม่ใช้เครื่องนอนร่วมกัน ส่วนห้องนอน ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดเข้าถึงได้ และ 7) แยกขยะติดเชื้อใส่ถุงแดง มัดปากถุงให้แน่น ทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน


“ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงขยายในวงกว้างและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อจากครัวเรือนมากขึ้น ทั้งที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู และภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) เป็นต้น โดยเฉพาะ Antigen Test Kit ถือเป็นมูลฝอยที่มีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องมีการแยกจัดการจากขยะทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยประชาชนที่มีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ขอให้กำจัดอย่างถูกวิธี ด้วยการใส่ถุงขยะ 2 ชั้น  ถุงใบแรกที่บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว ให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว เช่น ไฮเตอร์

จากนั้นมัดปากถุงให้แน่นแล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5,000 ppm หรือเตรียมจากไฮเตอร์ผสมน้ำ อัตราส่วน 1 : 10 หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้ง ซึ่งมูลฝอยที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้ว ให้ประสานและนำส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นำไปกำจัดเป็นมูลฝอยทั่วไป และภายหลังจัดการมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว

[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply