COVID-19: เปิดตัวเลขจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ 13 จังหวัดกลุ่มเสี่ยง 608 “ผู้สูงอายุ-ป่วยโรคเรื้อรัง-หญิงท้อง” 10-11 ส.ค.

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

กระทรวงสาธารณสุขจัดส่งวัคซีนโควิด “ไฟเซอร์” 13 จังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูง ล็อตวันที่ 10-11 ส.ค.64 รวม 320,880 โดส โดยนนทบุรีได้ 37,680 โดส ชลบุรีได้ 37,200 โดส กรุงเทพฯได้ 34,320 โดส

ตามที่ช่วงต้นส.ค. 2564ที่ผ่านมา แวดวงสาธารณสุข มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ถึงจำนวนการจัดส่งวัคซีนโควิด “ไฟเซอร์” ล็อตสหรัฐอเมริกาสนับสนุน 1.5 ล้านโดส รอบต้นเดือน ส.ค.2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 13 จังหวัด ว่า มีการจัดส่งอย่างไร เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายหรือไม่นั้น ซึ่งกลุ่มเสี่ยง ก่อนหน้านี้ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าต้องเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

ผู้สื่อข่าว Hfocus ได้รวบรวมข้อมูลตัวเลขการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ รอบต้นเดือน ส.ค.2564 ซึ่งเป็นหนังสือลงนามโดย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ทำหนังสือเรื่องการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิดไฟเซอร์ รอบต้นเดือน ส.ค.2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสัญชาติไทย ส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-13 และผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

โดยหนังสือระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอจัดส่งวัคซีนโควิด19 ไฟเซอร์ รอบต้นเดือน ส.ค.2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจำนวน 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทราสาคร นครปฐม สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคอายุ 12 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น หอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะ5 โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน และโรคอ้วนที่น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม

ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในเด็กที่จะทำให้โรคโควิดรุนแรง เป็นไปตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 27 ก.ค.2564 คือ บุคคลที่มีโรคอ้วน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน และกลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์

ข่าวเกี่ยวข้อง : 

สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ล็อตนี้จัดส่งระหว่างวันที่ 10-11 ส.ค.64 รวม 320,880 โดส จำแนกได้ตามลำดับ ดังนี้

 1. นนทบุรี รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 37,680 โดส
 2. ปทุมธานี รพ.ปทุมธานี 18,960 โดส
 3. พระนครศรีอยุธยา รพ.พระนครศรีอยุธยา 31,920 โดส
 4. นครปฐม รพ.นครปฐม 31,440 โดส
 5. สมุทรสาคร รพ.สมุทรสาคร 10,800 โดส
 6. ฉะเชิงเทรา รพ.พุทธโสธร 21,360 โดส
 7. ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 37,200 โดส
 8. สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 25,680 โดส
 9. นราธิวาส รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 15,600 โดส
 10. ปัตตานี รพ.ปัตตานี 14,880 โดส
 11. ยะลา รพ.ยะลา 9,600 โดส
 12. สงขลา รพ.สงขลา 31,440 โดส
 13. กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย 34,320 โดส

กลุ่มเสี่ยง 608 ที่จะได้รับไฟเซอร์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 34,320 โดส จัดสรรในสถานพยาบาล ดังนี้

 • รพ.พระมงกุฎเกล้า 2,880 โดส
 • รพ.ราชวิถี 2,880 โดส
 • รพ.ศิริราช 3,600 โดส
 • รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย 3,600 โดส
 • รพ.รามาธิบดี 3,600 โดส
 • รพ.เลิดสิน 720 โดส
 • คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล 2,880 โดส
 • รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 2,160 โดส
 • รพ.ปิยะเวท 720 โดส
 • สถาบันประสาทวิทยา 720 โดส
 • รพ.นวมินทร์ 9 720 โดส
 • รพ.กลาง 960 โดส
 • คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 480 โดส
 • รพ.นพรัตนราชธานี 720 โดส
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1,440 โดส
 • รพ.เกษมราษฎร์ประชาชื่น 720 โดส
 • รพ.กรุงเทพ 720 โดส
 • รพ.วิภาราม 720 โดส
 • รพ.พญาไท นวมินทร์ 480 โดส
 • รพ.บำรุงราษฎร์ 480 โดส
 • รพ.ภูมิพล 1,200 โดส
 • รพ.ตำรวจ 480 โดส
 • รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 480 โดส
 • รพ.สินแพทย์ 480 โดส
 • รพ.ธนบุรี 480 โดส
[Total: 1 Average: 5]

One thought on “COVID-19: เปิดตัวเลขจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ 13 จังหวัดกลุ่มเสี่ยง 608 “ผู้สูงอายุ-ป่วยโรคเรื้อรัง-หญิงท้อง” 10-11 ส.ค.

Leave a Reply