COVID-19: เปิดตัวเลขให้บริการวัคซีนโควิด19 รายจังหวัด กลุ่มไหนใครได้บ้าง

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

เปิดตัวเลขให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 ภาพรวม 28 ก.พ.-12 ส.ค.64 รับวัคซีนสะสมแล้ว 22,508,659 โดส ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ แจงรายละเอียดทั้งหมด ทั้งเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และบูสเตอร์โดส กลุ่มไหนใครได้บ้าง

 • บุคลากรทางการแพทย์ได้วัคซีนเข็มแรกกว่า 8.4 แสนราย
 • อสม.กว่า 5.4 แสนราย
 • เจ้าหน้าที่ด่านหน้ากว่า 9.6 แสนราย
 • ส่วนกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รับวัคซีนกว่า 3.6 ล้านราย
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้กว่า 1.8 ล้านราย
 • หญิงตั้งครรภ์ 8.3 พันราย
 • ส่วนปชช.ทั่วไปได้วัคซีนเข็มแรกแล้วกว่า 9.3 ล้านราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายงานสถานการณ์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ในระบบฐานข้อมูล MOPH Immunization Center  กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.2564 – วันที่ 12 ส.ค. 2564 พบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด 22,508,659 โดส ใน 77จังหวัดทั่วประเทศ

 • เป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 17,239,593 ราย
 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 844,950 ราย
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 549,371 ราย
 • เจ้าหน้าที่ด่านหน้าจำนวน 964,258 ราย
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 3,613,029 ราย
 • บุคคลที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จำนวน 1,899,772 ราย
 • หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 8,382 ราย
 • ประชาชนทั่วไป จำนวน 9,359,831 ราย

ผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 4,855,000 ราย

 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 728,012 ราย
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 247,586 ราย
 • เจ้าหน้าที่ด่านหน้า จำนวน 575,265 ราย
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปจำนวน 270,595 ราย
 • บุคคลที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จำนวน 331,504 ราย
 • หญิงตั้งครรภ์จำนวน 596 ราย ประชาชนทั่วไป จำนวน 2,701,442 ราย
 • และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster dose) จำนวน 414,066 ราย (เป็นบุคลากรทางการแพทย์)

ข่าวเกี่ยวข้อง :

[Total: 1 Average: 5]

One thought on “COVID-19: เปิดตัวเลขให้บริการวัคซีนโควิด19 รายจังหวัด กลุ่มไหนใครได้บ้าง

Leave a Reply