รพ.วิมุต: และพฤกษาจับมือ “กรมอนามัย-สมาคมแพทย์สตรีฯ” รุกเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

นายธีรเดช เกิดสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท และ นพ.สันติ เอื้อนรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนรู้ตามหลักฉันทศึกษา (MBL: Mind-Based Learning) ผ่านการเล่นตามแนวทาง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” สำหรับเด็กในช่วงปฐมวัย 0 – 8 ขวบ เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย สมอง และอารมณ์ พร้อมช่วยให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ สร้างการมีวินัยทางสังคมไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

สำหรับ โครงการความร่วมมือในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของพฤกษา หรือ Sustainable Development ในด้าน HEART to Society ที่ใส่ใจชุมชนพร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจะถูกสร้างขึ้นไว้ที่โครงการ Pruksa Avenue เทพารักษ์ – เมืองใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ตามหลัก MBL mind base learning ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายโครงการ “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ต่อไปยังในโครงการอื่นๆ ของพฤกษาในอนาคต

[Total: 1 Average: 4]

One thought on “รพ.วิมุต: และพฤกษาจับมือ “กรมอนามัย-สมาคมแพทย์สตรีฯ” รุกเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

  1. Pingback: นิรนาม

Leave a Reply