กักตัว 14 วันอย่างไร…ให้ปลอดโรค

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

คำแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

เพื่อลดการระบาดของ #ไวรัสโคโรนา #COVID19

  • อยู่ห่างจากคนอื่น อย่างน้อย 2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัย
  • แยกจาน ช้อนส้อม แก้วน้ำ แยกซักเสื้อผ้าต่างหาก
  • ถ้ามีอาการ อย่าเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
[Total: 0 Average: 0]

2 thoughts on “กักตัว 14 วันอย่างไร…ให้ปลอดโรค

Leave a Reply