logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การนั่งหลังตรงเกินไปเป็นเวลานานๆ อาจทำให้หลังตึง

Health Me Now / โรงพยาบาล  / ข่าวโรงพยาบาล  / การนั่งหลังตรงเกินไปเป็นเวลานานๆ อาจทำให้หลังตึง
ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

การนั่งหลังตรงเกินไปเป็นเวลานานๆ อาจทำให้หลังตึง

การนั่งหลังตรงเกินไปเป็นเวลานานๆ อาจทำให้หลังตึง หรือปวดหลังได้ ท่านั่งที่ดีคือ การเอนหลังไปกับพนักพิงให้เท้าจรดอยู่ที่พื้น เอนให้เหลือช่องโค้งระหว่างหลังกับพนักพิงเล็กน้อย แต่การได้ลุกขึ้นยืนหรือเดินบ้าง อาจช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดหลังได้มากกว่า

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
[Total: 1 Average: 5]

No Comments

Leave a Reply