logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

ข้อควรรู้สำหรับการรับ #วัคซีนเด็ก

Health Me Now / โรงพยาบาล  / ข่าวโรงพยาบาล  / ข้อควรรู้สำหรับการรับ #วัคซีนเด็ก
ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

ข้อควรรู้สำหรับการรับ #วัคซีนเด็ก

– ควรนำสมุดบันทึกการรับวัคซีนมาทุกครั้ง – ควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลว่าลูกมีอาการแพ้ยา หรืออาหารชนิดใดบ้าง – หากมีไข้สูง หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรงดการรับวัคซีน – หลังรับวัคซีนไม่ควรกลับบ้านทันที ควรรอดูปฏิกิริยาแพ้ยาอยู่ รพ.อย่างน้อย 30 นาที

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
[Total: 0 Average: 0]

No Comments

Leave a Reply