ข้อควรรู้สำหรับการรับ #วัคซีนเด็ก

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

– ควรนำสมุดบันทึกการรับวัคซีนมาทุกครั้ง – ควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลว่าลูกมีอาการแพ้ยา หรืออาหารชนิดใดบ้าง – หากมีไข้สูง หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรงดการรับวัคซีน – หลังรับวัคซีนไม่ควรกลับบ้านทันที ควรรอดูปฏิกิริยาแพ้ยาอยู่ รพ.อย่างน้อย 30 นาที

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply