คุณแม่ที่ยังต้องให้นมบุตรอยู่ หากติดเชื้อขึ้นมาจะทำอย่างไร? จะสามารถให้นมบุตรได้อยู่หรือไม่?

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดไม่หยุด ทำให้ใครหลายคนเกิดความวิตกกังวลไม่น้อย โดยเฉพาะคุณแม่ที่ยังต้องให้นมบุตรอยู่ หากติดเชื้อขึ้นมาจะทำอย่างไร? จะสามารถให้นมบุตรได้อยู่หรือไม่?

ซึ่งทาง นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ได้เปิดเผยข้อมูลว่า เชื้อโควิด-19 ไม่ติดต่อผ่านทางน้ำนมแม่ คุณแม่ยังสามารถให้นมบุตรได้ตามปกติ แต่อาจจะต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสบุตรหรือปั๊มนม และควรทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ในการปั๊มนมและทำการนึ่งทุกครั้ง ด้วยสถานการณ์เช่นนี้เด็กทารกแรกเกิดยิ่งควรได้รับน้ำนมแม่เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง โดยอย่างน้อยทารกควรได้รับน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียวใน 6 เดือนแรก และหลังจาก 6 เดือนแล้วจึงจะสามารถทานนมแม่ควบคู่ไปกับอาหารตามวัย

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply