“ปอด” เป็นอวัยวะที่ติดเชื้อง่าย

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

“ปอด” เป็นอวัยวะที่ติดเชื้อง่าย และจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อเข้าสู่ระยะรุนแรง ดังนั้นใครก็ตามหากมีภูมิต้านทานต่ำแล้วไปอยู่ใกล้ชิดผู้ที่เป็นโรคปอดหรืออยู่ในพื้นที่มลภาวะสูง ก็อาจเกิดโรคได้ง่ายกว่าคนทั่วไป การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอจะลดความเสี่ยงต่อโรคปอดลงได้

💚ตรวจสุขภาพปอด
💚ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
💚โปรแกรมส่องกล้องหลอดลม

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply