ป้องกันการติดเชื้อ #ไข้หวัดใหญ่ #ปอดบวม

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

– ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้ Alcohol hand gel ก่อนทานอาหาร – พักผ่อนให้เพียงพอ – หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 หนาแน่น – หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค – ใส่หน้ากากอนามัยในที่ชุมชน

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply