logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

วิธีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

Health Me Now / โรงพยาบาล  / ข่าวโรงพยาบาล  / วิธีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

วิธีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

– ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ 70% เพื่อฆ่าเชื้อในพื้นที่ขนาดเล็ก ระหว่างการใช้งาน

– ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว) 0.5% เพื่อฆ่าเชื้อในพื้นที่ขนาดใหญ่ หลังจากใช้งาน

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
[Total: 0 Average: 0]

No Comments

Leave a Reply