logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

เบาหวาน: ในเด็กภัยเงียบที่พ่อแม่ควรสังเกต

Health Me Now / โรงพยาบาล  / ข่าวโรงพยาบาล  / เบาหวาน: ในเด็กภัยเงียบที่พ่อแม่ควรสังเกต
ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

เบาหวาน: ในเด็กภัยเงียบที่พ่อแม่ควรสังเกต

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจคาดไม่ถึงว่าเด็กก็เป็นเบาหวาน ได้ โดยเบาหวานที่เกิดขึ้นกับเด็กมักเป็น “เบาหวานชนิด 1” ที่เกิดจากภาวะขาดอินซูลิน เป็นความผิดปกติของยีน ส่งผลให้เซลล์ตับอ่อนถูกทำลาย สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่อายุไม่ถึง 1 ปีโดยผู้ปกครองสามารถสังเกตจากอาการของน้องได้ดังนี้

  • ปัสสาวะบ่อย
  • ดื่มน้ำเยอะ
  • น้ำหนักลด แต่กินเก่ง กินจุ
  • พลังในการเล่นหรือทำกิจกรรมดูลดน้อยลง
  • บางรายอาจมีลมหายใจกลิ่นคล้ายผลไม้ ซึ่งเกิดจากคีโตนในเลือดสูง

ซึ่งหากพบว่าบุตรหลานมีอาการเข้าข่าย ควรเข้าพบแพทย์ทำการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน เนื่องจากเด็กที่เป็นเบาหวาน คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองจะต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินและยามากเป็นพิเศษ รวมถึงต้องสอนให้เด็กรับมือกับภาวะที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรู้ทันและป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน อย่างอาการน้ำตาลต่ำได้

[Total: 2 Average: 5]

No Comments

Leave a Reply