เพราะความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน คือสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงที่ COVID-19 กำลังระบาด

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

มาตรการรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

1) ทุกทางเข้า-ออกโรงพยาบาลมีจุดคัดกรองผู้ป่วยด้วยเครื่อง Thermoscan
2) บริการแอลกอฮอล์เจลเพื่อความสะอาดในทุก ๆ จุดของโรงพยาบาล
3) ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทุก ๆ 30 นาที
4) แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ล้างมือก่อน ขณะ และหลังให้บริการทุกครั้ง
5) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ที่ถูกต้องตามจุดต่าง ๆ และมีป้ายคำแนะนำทั้งหมด 7 ภาษาเพื่อแนะนำผู้รับบริการได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply