เมื่อจำเป็นต้องออกมานอกบ้าน จะกลับเข้าบ้านอย่างไรให้ปลอดโรค #COVIDー19

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
  • ถอดรองเท้าไว้นอกบ้าน
  • ล้างมือก่อนเข้าบ้าน
  • แยกของที่พกไปทำงานไว้ต่างหาก
  • ทำความสะอาดมือถือ แว่นตาด้วยแอลกอฮอล์
  • รีบถอดเสื้อผ้า อาบน้ำ สระผมทันที
ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
[Total: 2 Average: 1]

Leave a Reply