logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

โรคหลอดเลือดหัวใจ: ยิ่งตรวจพบได้เร็ว ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

Health Me Now / โรงพยาบาล  / ข่าวโรงพยาบาล  / โรคหลอดเลือดหัวใจ: ยิ่งตรวจพบได้เร็ว ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

โรคหลอดเลือดหัวใจ: ยิ่งตรวจพบได้เร็ว ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

“โรคหลอดเลือดหัวใจ” ยิ่งตรวจพบได้เร็ว ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ด้วยการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนลดน้อยลง การตรวจด้วยฉีดสีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยโรคอีกต่อไป จากการวิจัยพบว่า การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วย IVUS ร่วมกับการฉีดสีจะช่วยให้สามารถพบต้นเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบว่าเกิดจาก พังผืด ไขมัน หรือเป็นหินปูน ทั้งยังทราบได้ถึงขนาดของหลอดเลือด ตำแหน่งตะกรัน เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ให้แม่นยำและทำให้แพทย์รักษาได้อย่างตรงจุด ช่วยเพิ่มโอกาสในรักษาโดยการทำบอลลูนให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
[Total: 1 Average: 5]

No Comments

Leave a Reply