COVID-19: รวมครบ! จองฉีด “วัคซีนโมเดอร์นา” (Moderna) ทางเลือก ปี 65 กับ 7 โรงพยาบาล มีที่ไหนบ้าง?

4 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ไอเทมยอดฮิตประจำปี covid-19 คือ รักษา วัคซีน โอไมครอน โควิด เดลต้า

แม้ประเทศไทยตอนนี้จะมีการฉีดวัคซีนที่มากขึ้น แต่คุณภาพวัคซีนที่มีอยู่ก็ยังไม่อาจไม่สามารถเอาชนะความร้ายแรงของโควิด-19 ได้อยู่หมัด ล่าสุดหลายโรงพยาบาลได้กลับมาเปิดให้ทำการจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) หนึ่งในวัคซีนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันโควิดได้ดี คาดว่าได้ฉีดในไตรมาสแรกๆของปี 2565 เช็คด่วนมีที่ไหนบ้าง

โรงพยาบาลไหนเปิดให้จองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) รอบปี 2565 บ้าง

โรงพยาบาลที่เปิดให้จองฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) รอบปี 2565

จากการเช็คข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2564 พบ มีโรงพยาบาลจำนวน 7 แห่ง ที่เปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน Moderna มีตามต่อไปนี้

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สามารถลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการเอง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความห่วงใยในสุขภาพของท่านและลูกหลานของท่าน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ทำการเปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 ซึ่งเป็นวัคซีนที่จัดสรรโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผ่านองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้ กำหนดการส่งมอบวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 ยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ดีทางโรงพยาบาลฯ คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ซึ่งโรงพยาบาลฯ จะทำการนัดหมายการฉีดวัคซีนไปยังท่าน ภายหลังได้รับวัคซีนแล้ว

มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต่อเข็มอยู่ที่: จำนวน 1,500 บาท / เข็ม (รวมค่าบริการฉีด)

จะได้ทำการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่: ทาง รพ. คาดว่าจะได้รับวัคซีนและในการฉีดในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

เงื่อนไขต่างๆ:

  • วัคซีนมีจำนวนจำกัด กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
  • ในกรณีที่โรงพยาบาล ได้รับการจัดสรรวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ในการจองวัคซีนให้ผู้อื่นได้  แต่ไม่อนุญาตให้ทำการขายช่วงให้กับผู้อื่น
  • หลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง กรณีทางโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกได้ตามกำหนด โรงพยาบาลจะคืนเงินให้เฉพาะค่าวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกเข็มละ 1,650 บาท/เข็ม
  • ผู้มีความประสงค์ในการทำการจอง ต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
  • ในกรณีการสั่งจองวัคซีนมากกว่าการจัดสรร ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดสรรตามลำดับผู้ที่เข้าสั่งจองก่อนหลัง
  • วันและเวลาการเข้ารับวัคซีน  จะเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

*หมายเหตุ

  • สำหรับฉีดผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • กรณีผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ขณะนี้ องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European Medicines Agency – EMA) อนุมัติให้ฉีดวัคซีน Moderna สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปีแล้ว  และคาดการณ์ว่าองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US-FDA) และองค์การอาหารและยาของประเทศไทย จะอนุมัติให้ใช้ในเด็กอายุ 12-17 ปีภายในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติมการจอง: วัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 บำรุงราษฎร์

ติดต่อ:  เว็บไซต์: https://www.bumrungrad.com/ โทร: 1378

โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark Hospital)

บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค สามารถลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการเอง มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต่อเข็มอยู่ที่: จำนวน ราคา 3,300 บาท ต่อ จำนวน 2 เข็ม (รวมค่าบริการฉีดวัคซีน)

จะได้ทำการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่: ทาง รพ. คาดว่าจะได้รับวัคซีนและในการฉีดในปี 2565

เงื่อนไขต่างๆ:

-สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

-โรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนไตรมาส 1-2/65

-ราคารวมค่าวัคซีนและค่าบริการโรงพยาบาลในวันที่ฉีดวัคซีนเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมการจอง: โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark Hospital)

ติดต่อ:  เว็บไซต์: www.medparkhospital.com /โทร: 020233333 / ไลน์ ออฟฟิเชียล: @medpark.thailand

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์

บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์ สามารถลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการเอง มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต่อเข็มอยู่ที่: จำนวน 1,500 บาท / เข็ม (รวมค่าบริการฉีด)

จะได้ทำการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่: ทาง รพ. คาดว่าจะได้รับวัคซีนและในการฉีดในปี 2565

เงื่อนไขต่างๆ:

-จองได้ตั้งแต่ 22 กันยายน 64

-จำกัดการจองสูงสุด 10 เข็ม ต่อ 1 บัตรประชาชน

-การจองในระบบจะสมบูรณ์เมื่อมีการโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-ชำระเงินแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่อนุญาตให้นำวัคซีนออกนอกโรงพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติมการจอง: โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์

ติดต่อ:  เว็บไซต์: www.siphhospital.com / โทร: 1474 / ไลน์ ออฟฟิเชียล: @SiPH

โรงพยาบาลพญาไท 3

บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ของโรงพยาบาลพญาไท 3 สามารถลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการเอง มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต่อเข็มอยู่ที่: จำนวน ราคา 1,650 บาท ต่อ จำนวน 1 เข็ม (รวมค่าบริการฉีดวัคซีน)

จะได้ทำการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่: ทาง รพ. คาดว่าจะได้รับวัคซีนและในการฉีดในปี 2565

เงื่อนไขต่างๆ:

-วัคซีนโมเดอร์นา รุ่น Spikevax

-อายุที่จองได้ ตั้งแต่เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และบุคคลทั่วไป

-สามารถจองได้ผ่านเว็บไซต์ และช็อปปี้ได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมการจอง: เว็บไซต์  หรือ ช็อปปี้  

ติดต่อ:  เว็บไซต์: www.phyathai.com  / โทร: 1772

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ของโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี สามารถลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการเอง มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต่อเข็มอยู่ที่: จำนวน ราคา 1,650 บาท ต่อ จำนวน 1 เข็ม (รวมค่าบริการฉีดวัคซีน)

จะได้ทำการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่: ทาง รพ. คาดว่าจะได้รับวัคซีนและในการฉีดในปี 2565

เงื่อนไขต่างๆ:

-สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

-โรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนไตรมาส 1-2/65

รายละเอียดเพิ่มเติมการจอง: โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

ติดต่อ:  เว็บไซต์: https://samitivejthonburi.com/th / โทร: 02-438-9000

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สามารถลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการเอง มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต่อเข็มอยู่ที่: จำนวน ราคา 1,650 บาท ต่อ จำนวน 1 เข็ม (รวมค่าบริการฉีดวัคซีน แต่กรณีขอพบแพทย์เพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วย)

จะได้ทำการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่: ทาง รพ. คาดว่าจะได้รับวัคซีนและในการฉีดในปี 2565

เงื่อนไขต่างๆ:

-สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และบุคคลทั่วไป

-เป็นวัคซีนโมเดอร์นารุ่น Spikevax

-จองและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์

-คาดว่าจะได้รับวัคซีนช่วง เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมการจอง: โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 

ติดต่อ:  เว็บไซต์: www.princsuvarnabhumi.com / โทร: 020805999 

โรงพยาบาลวิมุติ

บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna) ของโรงพยาบาลวิมุติ สามารถลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการเอง มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต่อเข็มอยู่ที่: จำนวน ราคา 1,650 บาท ต่อ จำนวน 1 เข็ม (รวมค่าบริการฉีดวัคซีน แต่กรณีขอพบแพทย์เพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วย)

จะได้ทำการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่: ทาง รพ. คาดว่าจะได้รับวัคซีนและในการฉีดในปี 2565

เงื่อนไขต่างๆ:

-เด็กอายุ 12-17 ปี และบุคคลทั่วไปที่จองได้

-คาดว่าจะได้รับวัคซีนช่วง เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมการจอง: โรงพยาบาลวิมุติ 

ติดต่อ:  เว็บไซต์: https://www.vimut.com/home / โทร: 020790000/ ไลน์ ออฟฟิเชียล: @vimuthospital

[Total: 3 Average: 5]

2 thoughts on “COVID-19: รวมครบ! จองฉีด “วัคซีนโมเดอร์นา” (Moderna) ทางเลือก ปี 65 กับ 7 โรงพยาบาล มีที่ไหนบ้าง?

Leave a Reply