COVID-19: รับพัสดุยังอันตราย ไม่วายติดเชื้อ

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

ถึงจะอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อ…แต่การดำเนินชีวิตยังเดินต่อไม่มีหยุด! ไหนจะของใช้ที่จำเป็น ไหนจะของที่ต้องมี “การช้อปปิ้งออนไลน์” เลยกลายเป็นช้อยส์ที่ตอบโจทย์สำหรับสาย CF

แต่ด้วยผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ (New England Journal of Medicine) พบว่า เชื้อไวรัสในละอองฝอยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง 3 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ป่วยติดเชื้อไอหรือจามออกมา รวมทั้งยังสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวลังกระดาษได้ถึง 24 ชั่วโมง และพื้นผิวที่เป็นพลาสติกหรือสแตนเลส ได้นาน 2-3 วัน

เพราะฉะนั้น ถ้าไม่อยากเสี่ยงติดเชื้อทั้งๆ ที่อยู่แต่ในบ้าน สายช้อปสายเอฟทั้งหลายควรเพิ่มความปลอดภัยในการรับพัสดุด้วยวิธีเหล่านี้

[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply