โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Smart Hospitals 2023) โดย Newsweek

Smart Hospitals ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อทบทวนพื้นฐานวิธ … อ่านเพิ่มเติม โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Smart Hospitals 2023) โดย Newsweek