Antitussives (ยาระงับการไอ) : ยาแก้ไอ

ขนาด – วิธีใช้

  • ยาแก้ไอน้ำดำ (M.tussis/Brown Mixtrue)*

               ผู้ใหญ่ ให้ครั้งละ  1 – 2 ช้อนชา
               เด็ก 6 – 12  เดือน  ครั้งละ  ครึ่ง – 1  ช้อนชา  วันละ  3 – 4 ครั้ง

  • เดกซ์โทรเมทอร์แฟน**

              ผู้ใหญ่และผู้ที่มีอายุมากกว่า  12  ปี  ครั้งละ  1 – 2  เม็ด หรือ 1 – 2 ช้อนชา  (ขนาด 15 มก./ช้อนชา)  วันละ  3 – 4 ครั้ง
              เด็ก  อายุ  2 – 6 ปี  ครั้งละ 1 ใน  4 ช้อนชา (ขนาด 15  มก./ช้อนชา) อายุ  6 – 12 ปี  ครั้งละ ครึ่ง – 1 ช้อนชา  (ขนาด15 มก./ช้อนชา)  วันละ 3 – 4 ครั้ง

[Total: 0 Average: 0]