logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

Rumah Sakit Pintar: Rumah Sakit Dan Makham Tia Rumah sakit terdekat dengan rumah sakit pintar

Health Me Now / Rumah Sakit  / Rumah Sakit Pintar: Rumah Sakit Dan Makham Tia Rumah sakit terdekat dengan rumah sakit pintar
health me now blog best website covid 19 time โรงพยาบาลที่ดีที่สุด

Rumah Sakit Pintar: Rumah Sakit Dan Makham Tia Rumah sakit terdekat dengan rumah sakit pintar

Smart adalah sesuatu dengan lebih banyak fitur, lebih baik, lebih pintar, dikombinasikan dengan Rumah Sakit Bagaimana rumah sakit menjadi lebih baik? Dan bagaimana rumah sakit menjadi lebih pintar?

Apa itu Rumah Sakit Pintar?Saya rasa masih banyak yang belum paham. Kementerian sendiri tidak memiliki definisi yang jelas. Pada suatu kesempatan, kementerian mengadakan pertemuan tentang rumah sakit pintar selama sehari penuh. Kata rumah sakit pintar belum didefinisikan. Banyak rumah sakit yang bingung. Sampai berkembang dengan cara yang hilang.

Selama ini kata pintar sering digunakan dalam banyak hal seperti telepon pintar, kartu pintar, tv pintar, jam tangan pintar dan sebagainya. Kata pintar adalah sesuatu yang meluas dari hal itu. dari sebelumnya, tetapi ketika digabungkan dengan kata rumah sakit, saya bingung bagaimana rumah sakit akan memiliki kualifikasi lebih. Bagaimana rumah sakit menjadi lebih baik? Dan bagaimana rumah sakit menjadi lebih pintar?
 Definisi rumah sakit pintar bagi saya adalah rumah sakit dengan pelayanan yang baik. Kualitas standar, cepat, keuangan stabil, cantik, bersih, ramah lingkungan. memiliki teknologi modern dan bahagia untuk pemberi dan penerima, jadi ambillah surat itu “SMART” menjelaskan detail untuk pengenalan yang mudah sebagai berikut
: S : service harus memiliki layanan atau pelayanan yang baik Baik dari segi pelayanan medis maupun pelayanan hotel, rumah sakit tidak bisa lagi memberikan pelayanan yang sama. Citra rumah sakit pemerintah harus dihapus. Harus menyediakan layanan yang sebanding dengan sektor swasta Profesional kesehatan harus mengubah perspektif mereka tentang pasien. Bukan berarti kami dapat mengatur layanan apa pun. Pasien harus enggan mengikuti sistem lama kita. Pandangan tentang universal health coverage harus diubah, bukan tragedi Rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk menjadi cerdas
M : uang  Pengelolaan keuangan dan fiskal harus prima. Tidak ada krisis keuangan, tidak ada tunggakan pengobatan, kompensasi, penghasilan tambahan Hal ini menguntungkan untuk mengembangkan rumah sakit menjadi lebih baik. Penggunaan teknologi yang tidak tepat Hal ini akan meningkatkan biaya rumah sakit. Jika penghasilan tidak cukup akan membuat rumah sakit kekurangan likuiditas Dan jika itu bagus Ketika teknologi digunakan, itu dapat membuat keuangan fiskal lebih baik, hasil yang baik. Seperti ini untuk smart
A : arsitektur Arsitektur harus indah, bersih dan ramah lingkungan. Ini sangat diperlukan tapi sering diabaikan Kami selalu mementingkan desain interior sebagai prioritas terakhir. dan merupakan anggaran pertama yang dipotong Tapi saya pikir ini sama pentingnya dengan hal-hal lain. Pasien datang untuk menerima layanan dan merasa santai. memiliki keandalan tempat Saya menemukan bahwa perilaku penyedia dan penerima layanan berubah karena lingkungan yang berubah. Rumah sakit mana pun yang masih belum bisa menangani ini masih belum pintar
R : cepat pelayanan cepat Apakah normal jika RS pemerintah mengantri selama 3-4 jam?? Saya kira tidak normal, itu titik sakit penerima layanan. Rumah sakit harus menemukan cara untuk mengatur waktu mereka. Mengurangi waktu tunggu sehingga penerima layanan merasa lebih puas Teknologi dapat digunakan untuk antrian. Tapi lihat total waktu tunggu dari masuk rumah sakit sampai pulang. Mungkin teknologinya digunakan tetapi total waktu tunggu tidak berkurang sama sekali. Jika ini masalahnya, rumah sakit harus kembali dan meninjau sistem di mana ada kemacetan, dan mengelola atau sepenuhnya membongkar sistem lama dan membuat aliran baru Bagi saya, metode apa pun yang jelas mengurangi waktu tunggu tidak perlu teknologi Ini disebut pintar.

T: teknologi  Tentu saja, pintar harus memiliki teknologi bagus yang sesuai dengan konteks rumah sakit. Ini telah membuat pekerjaan lebih mudah, lebih nyaman dan tidak menambah beban penyedia dan penerima layanan. Teknologi membutuhkan banyak investasi. dan harus benar-benar pandai mengelola teknologi untuk mengurangi biaya layanan Manfaatkan teknologi dan hasil yang baik. Lihat konkrit. Yang penting hasil. Jika hasilnya bagus, itu pintar. Jika belum terjadi, hasil yang baik tetap bukan rumah sakit yang pintar.

Menurut saya Rumah Sakit Dan Makham Tia adalah rumah sakit terdekat dengan rumah sakit pintar. Bagaimana dengan rumah sakit Anda, apakah Anda siap menjadi rumah sakit yang cerdas?

Dr. Prawat Kitthammakulkit, Direktur Rumah Sakit Dan Makham Tia

Definisi Rumah Sakit Pintar, Kementerian Kesehatan Masyarakat

Rumah Sakit Pintar berarti rumah sakit pemerintah. di bawah Kementerian Kesehatan dengan penerapan teknologi digital untuk mendukung penyediaan layanan di dalam rumah sakit mengurangi prosedur dan untuk kenyamanan cepat dalam menerima layanan berkualitas baik berhati-hatilah dan modern, ramah lingkungan

1) Tempat/Infrastruktur Cerdas          

Rumah sakit memiliki kegiatan kesehatan lingkungan. Lulus kriteria operasional RS HIJAU & BERSIH dari Depkes dan mendekorasi tempat menjadi asri Tampilan modern (Digital Look) meningkatkan kenyamanan dan kecepatan dalam menerima layanan.

2) Alat Cerdas          

Rumah sakit menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan. dan kinerja pejabat Agar akurat, nyaman, cepat, mengurangi risiko berbagai kesalahan, mengurangi waktu, meningkatkan keamanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan seperti peralatan dan perangkat medis otomatis Sistem Manajemen Antrian format digital formulir online 

3) Layanan Cerdas          

Rumah sakit memiliki manajemen proses yang efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan organisasi sesuai Digital Government Development Plan of Thailand dan Government Administration and Provider Services through Digital Act B.E. Rekam Medis Elektronik (EMR: Rekam Medis Elektronik) Penggunaan resep elektronik. Mengurangi waktu tunggu untuk layanan memiliki layanan janji temu selang waktu atau memiliki sekelompok penerima layanan Menerima layanan tepat waktu atau perbedaan kecil yang sesuai, dll. 

4) Hasil Cerdas          

Rumah sakit memiliki sistem manajemen yang terhubung secara otomatis dengan menggunakan sistem ERP (Enterprise Resource Planning), terutama Core Business Process rumah sakit, agar memiliki sistem informasi yang merespon Manage dengan cepat. Lindung nilai risiko keuangan dan akuntansi pengadaan Mencegah kekurangan dan ketidakseimbangan dalam SDM Sumber daya dalam sistem layanan Unit cost dikelola dalam kriteria yang sesuai. dan untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan Kelola waktu tunggu dengan tepat. 

5) Rumah Sakit Pintar          

Rumah sakit tersebut efisien dalam pengelolaannya dan memiliki unit cost dalam kriteria yang sesuai yang dapat diperbandingkan. (Benchmarking) dengan instansi lain. Ada manajemen risiko proaktif yang baik di semua dimensi. Untuk memberikan layanan berkualitas baik di semua dimensi dan untuk melestarikan lingkungan dan konservasi energi berkelanjutan

Sumber : healthkpi.moph.go.th/

[Total: 2 Average: 4.5]

Comments:

 • กพร OPDC
  January 9, 2022 at 1:37 am

  โรงพยาบาลในฝัน Smart Hospital

  (โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
  โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการพัฒนาการบริการในการปรับปรุงองค์กรทั้งด้านระบบการให้บริการ อาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ และปรับเปลี่ยนการบริหารโรงพยาบาลในแนวใหม่ในรูปแบบของ Smart Hospital โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ เช่น
  – การรับคิวตรวจด้วยโปรแกรม IQUE
  – การนำตู้ KIOSK มาช่วยในการลงทะเบียนการตรวจรักษาด้วยตนเอง
  – การใช้บัตรประชาชนสแกนที่เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต้น
  รวมถึงยกเลิกการใช้เวชระเบียนผู้ป่วยนอกให้เป็น Paperless ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ให้สวยงาม

  ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจาก ผู้บริหารกล้าเปลี่ยนแปลง บุคลากรให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม และมีความสุขกับงานที่ทำ และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี และผลจากการพัฒนาทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย มีความพึงพอใจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะได้นำต้นแบบของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยไปขยายผล กำหนดเป็นนโยบายและตัวชี้วัด Digital transformation

Leave a Reply