logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ โรคติดเชื้อ RSV (อาร์เอสวี)

나 지금 건강 / 상태, 증상 및 치료  / 호흡기  / โรคติดเชื้อ RSV (อาร์เอสวี) / อาการ โรคติดเชื้อ RSV (อาร์เอสวี)
  • หอบเหนื่อย หายใจลำบาก
  • หายใจครืดคราด มีเสียง
  • ไอเสียงดัง แบบมีเสมหะ
  • มีเสมหะในลำคอมาก
  • เด็กที่มีโรคประจำตัวเช่น โรคหัวใจ โรคปอด หรือหอบหืดอยู่แล้ว อาจมีอาการหนักถึงขั้นหยุดหายใจเป็นช่วงๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

[Total: 0 Average: 0]