โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในแคนาดาปี 2023 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนนจากบุคคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจประสบการณ์ผู้ป่วย และการวัดผลทางการแพทย์ โดยปีนี้จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างลองไปดูกัน โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในแคนาดาปี 2023 มีใครบ้าง Rank Publication Name Score City 1 Toronto General – University Health Network 86.86% Toronto 2 Sunnybrook Health Sciences Centre 85.99% Toronto 3 Mount Sinai Hospital 82.89% Toronto 4 North York General Hospital 81.19% Toronto 5 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 80.94% Montreal 6 Montreal“โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในแคนาดาปี 2023 โดย Newsweek” 계속 읽기

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเบลเยียมปี 2023 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนนจากบุคคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจประสบการณ์ผู้ป่วย และการวัดผลทางการแพทย์ โดยปีนี้จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างลองไปดูกัน โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเบลเยียมปี 2023 มีใครบ้าง Rank Publication Name Score City 1 UZ Leuven 94.00% Leuven/Pellenberg 2 UZ Gent 82.97% Gent 3 Hôpital Erasme – ULB 80.47% Anderlecht/Laeken/Woluwe-Saint-Lambert 4 Cliniques universitaires St. -Luc 79.84% Woluwe-Saint-Lambert 5 UZA – Universitair Ziekenhuis Antwerpen 79.65% Edegem 6 AZ Groeninge 78.93% Kortrijk 7 AZ Maria“โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเบลเยียมปี 2023 โดย Newsweek” 계속 읽기

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรียปี 2023 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนนจากบุคคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจประสบการณ์ผู้ป่วย และการวัดผลทางการแพทย์ โดยปีนี้จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างลองไปดูกัน โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรียปี 2023 มีใครบ้าง Rank Publication Name Score City 1 Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien – Medizinischer Universitätscampus 88.00% Wien 2 Landeskrankenhaus Universitätskliniken Innsbruck 86.76% Innsbruck 3 Landeskrankenhaus – Universitätsklinikum Graz 79.82% Graz 4 Landeskrankenhaus Salzburg – Universitätsklinikum der PMU 78.02% Salzburg 5 Ordensklinikum Linz Elisabethinen 77.70% Linz 6“โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรียปี 2023 โดย Newsweek” 계속 읽기

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรเลียปี 2023 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนนจากบุคคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจประสบการณ์ผู้ป่วย และการวัดผลทางการแพทย์ โดยปีนี้จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างลองไปดูกัน โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรเลียปี 2023 มีใครบ้าง Rank Publication Name Score City 1 Royal Prince Alfred Hospital 92.32% Camperdown 2 The Alfred 88.26% Melbourne 3 Royal North Shore Hospital 85.97% St Leonards 4 Royal Melbourne Hospital – Parkville 85.65% Parkville 5 Royal Brisbane & Women’s Hospital 83.91% Herston 6 St Vincent’s Hospital“โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรเลียปี 2023 โดย Newsweek” 계속 읽기

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทยปี 2023 (Thailand’s Best Hospitals 2023) โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนนจากบุคคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจประสบการณ์ผู้ป่วย และการวัดผลทางการแพทย์ โดยปีนี้จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างลองไปดูกัน

Newsweek가 선정한 2023 년 세계 최고의 병원 (World’s Best Hospitals 2023)

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนนจากบุคคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจประสบการณ์ผู้ป่วย และการวัดผลทางการแพทย์ โดยปีนี้จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างลองไปดูกัน

2023년 세계 최고의 병원 10곳

해외에 있다면 외국인으로 해외에 방문하거나 거주하는지 여부 당신이 훌륭한 의료 서비스를 받고 있다는 것을 알면 마음의 평화를 얻을 수 있습니다. 모든 의료 시설이 환자 치료에 초점을 맞추고 있음에도 불구하고 전 세계 병원은 지난 2년 동안 COVID-19와 싸우면서 긴장을 겪었습니다. 하지만 그렇지 못한 병원도 있다. 세계 최고의 병원 세계 최고의 병원 10곳 순위: 10. 이스라엘 Sheba Medical Center Sheba Medical Center는“2023년 세계 최고의 병원 10곳” 계속 읽기

โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในไทย (Thai’s Best Smart Hospitals 2023) โดย Newsweek

โรงพยาบาลอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อคิดใหม่โดยพื้นฐานว่าการดูแลที่ส่งเข้ามาภายในระบบสุขภาพเป็นอย่างไร เทคโนโลยีการดูแลเสมือนจริงและการสร้างภาพดิจิทัลล่าสุด การสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI และวิทยาการหุ่นยนต์ ทั้งหมดที่เชื่อมต่อถึงกันภายในเครือข่ายโรงพยาบาลใช้เพื่อกำหนดวิธีการแบ่งปันข้อมูลใหม่ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงผลลัพธ์และประสิทธิภาพในการส่งมอบการรักษาภายในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังทำให้โรงพยาบาลเป็นสมาชิกของระบบนิเวศที่กว้างขึ้นเพื่อช่วยผลักดันเป้าหมายด้านสุขภาพในด้านการป้องกัน สุขภาพของประชากร และคุณภาพชีวิต เป็นปีที่สองที่ Newsweek และ Statista ได้พัฒนารายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดได้ดีที่สุด โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลกปี 2023 จัดอันดับโรงพยาบาล 300 แห่งใน 28 ประเทศที่เป็นผู้นำด้านการใช้ AI, การถ่ายภาพดิจิตอล, การแพทย์ทางไกล, หุ่นยนต์ และฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ Bumrungrad International Hospital คือโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดไทยสองปีซ้อน สำหรับประเทศไทยมีเพียงแค่โรงพยาบาลเดียวเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดโลก อันดับที่ 146 นั้นคือ โรงพยาบาล Bumrungrad International Hospital ซึ่งในปีที่แล้ว 2021 อยู่ในอันดับที่ 167 ขยับขึ้นมา 21 อันดับจัดอยู่ใน Top 150 [Total: 2 Average: 4.5]

2023년 세계 최고의 전문 병원 – 비뇨기과

건강의 모든 측면을 다루는 Newsweek의 약속과 함께. 지난 해 심장내과, 심장내과, 종양내과, 내분비내과, 세뇨관신경과, 신경외과, 정형외과, 소화기내과 등 10개 분야에서 최고의 전문 병원 순위를 매기기 위해 글로벌 리서치 기업인 스태티스타(Statista)와 다시 한 번 파트너십을 맺었습니다. 호흡기내과 및 소아과 올해 우리는 비뇨기과를 추가하여 11개의 스페셜로 확장하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 순위에는 심장과 및 종양학 분야에서 상위 300개 병원, 소아과에2023년 세계 최고의 전문 병원 – 비뇨기과“ 계속 읽기

2023년 세계 최고의 전문 병원 – 호흡기내과

건강의 모든 측면을 다루는 Newsweek의 약속을 통해. 지난 해 심장내과, 심장내과, 종양내과, 내분비내과, 세뇨관신경과, 신경외과, 정형외과, 소화기내과 등 10개 분야에서 최고의 전문 병원 순위를 매기기 위해 글로벌 리서치 기업인 스태티스타(Statista)와 다시 한 번 파트너십을 맺었습니다. 호흡기내과 및 소아과 올해 우리는 비뇨기과를 추가하여 11개의 스페셜로 확장하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 순위에는 심장과 및 종양학 분야에서 상위“2023년 세계 최고의 전문 병원 – 호흡기내과” 계속 읽기

2023년 세계 최고의 전문 병원 – 소아과

건강의 모든 측면을 다루는 Newsweek의 약속을 통해. 지난 해 심장내과, 심장내과, 종양내과, 내분비내과, 세뇨관신경과, 신경외과, 정형외과, 소화기내과 등 10개 분야에서 최고의 전문 병원 순위를 매기기 위해 글로벌 리서치 기업인 스태티스타(Statista)와 다시 한 번 파트너십을 맺었습니다. 호흡기내과 및 소아과 올해 우리는 비뇨기과를 추가하여 11개의 스페셜로 확장하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 순위에는 심장과 및 종양학 분야에서 상위 300개 병원, 소아과에“2023년 세계 최고의 전문 병원 – 소아과” 계속 읽기

2023년 세계 최고의 전문 병원 – 정형외과

건강의 모든 측면을 다루는 Newsweek의 약속을 통해. 지난 해 심장내과, 심장내과, 종양내과, 내분비내과, 세뇨관신경과, 신경외과, 정형외과, 소화기내과 등 10개 분야에서 최고의 전문 병원 순위를 매기기 위해 글로벌 리서치 기업인 스태티스타(Statista)와 다시 한 번 파트너십을 맺었습니다. 호흡기내과 및 소아과 올해 우리는 비뇨기과를 추가하여 11개의 스페셜로 확장하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 순위에는 심장과 및 종양학 분야에서 상위 300개 병원, 소아과에“2023년 세계 최고의 전문 병원 – 정형외과” 계속 읽기

2023년 세계 최고의 전문 병원 – 신경외과

건강의 모든 측면을 다루는 Newsweek의 약속을 통해. 지난 해 심장내과, 심장내과, 종양내과, 내분비내과, 세뇨관신경과, 신경외과, 정형외과, 소화기내과 등 10개 분야에서 최고의 전문 병원 순위를 매기기 위해 글로벌 리서치 기업인 스태티스타(Statista)와 다시 한 번 파트너십을 맺었습니다. 호흡기내과 및 소아과 올해 우리는 비뇨기과를 추가하여 11개의 스페셜로 확장하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 순위에는 심장과 및 종양학 분야에서 상위 300개 병원, 소아과에“2023년 세계 최고의 전문 병원 – 신경외과” 계속 읽기

2023년 세계 최고의 전문 병원 – 신경과

2023년 세계 최고의 전문 병원건강의 모든 측면을 다루는 Newsweek의 약속과 함께. 지난 해 심장내과, 심장내과, 종양내과, 내분비내과, 세뇨관신경과, 신경외과, 정형외과, 소화기내과 등 10개 분야에서 최고의 전문 병원 순위를 매기기 위해 글로벌 리서치 기업인 스태티스타(Statista)와 다시 한 번 파트너십을 맺었습니다. 호흡기내과 및 소아과 올해 우리는 비뇨기과를 추가하여 11개의 스페셜로 확장하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 순위에는 심장과 및 종양학 분야에서“2023년 세계 최고의 전문 병원 – 신경과” 계속 읽기

โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา (US’ Best Smart Hospitals 2023) โดย Newsweek

โรงพยาบาลอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อคิดใหม่โดยพื้นฐานว่าการดูแลที่ส่งเข้ามาภายในระบบสุขภาพเป็นอย่างไร เทคโนโลยีการดูแลเสมือนจริงและการสร้างภาพดิจิทัลล่าสุด การสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI และวิทยาการหุ่นยนต์ ทั้งหมดที่เชื่อมต่อถึงกันภายในเครือข่ายโรงพยาบาลใช้เพื่อกำหนดวิธีการแบ่งปันข้อมูลใหม่ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงผลลัพธ์และประสิทธิภาพในการส่งมอบการรักษาภายในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังทำให้โรงพยาบาลเป็นสมาชิกของระบบนิเวศที่กว้างขึ้นเพื่อช่วยผลักดันเป้าหมายด้านสุขภาพในด้านการป้องกัน สุขภาพของประชากร และคุณภาพชีวิต เป็นปีที่สองที่ Newsweek และ Statista ได้พัฒนารายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดได้ดีที่สุด โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลกปี 2023 จัดอันดับโรงพยาบาล 300 แห่งใน 28 ประเทศที่เป็นผู้นำด้านการใช้ AI, การถ่ายภาพดิจิตอล, การแพทย์ทางไกล, หุ่นยนต์ และฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ คุณอาจต้องการเยี่ยมชมการจัดอันดับอื่น ๆ ของเราที่มี โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลก 2023 เราหวังว่าคุณจะพบว่าการจัดอันดับของเรามีประโยชน์ในการหาโรงพยาบาลที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก 1 Mayo Clinic – Rochester Rochester United States MN Artificial Intelligence, Robotics 2 Massachusetts General Hospital Boston United States MA 3 The Johns Hopkins Hospital Baltimore“โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา (US’ Best Smart Hospitals 2023) โดย Newsweek” 계속 읽기