แพ็กเกจการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ (Water Vapor Therapy: Rezum)

วิธีการรักษาจะต้องฉีดไอน้ำที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เข้าไปในต่อมลูกหมากประมาณ 4-6 ครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดของต่อมลูกหมาก ในการฉีดแต่ละครั้งใช้เวลาเพียง 9 วินาที หลังการรักษาในช่วงระยแรกต่อมลูกหมากจะบวม ทำให้ปัสสาวะไม่ออก ซึ่งแพทย์จะใส่สายสวนปัสสาวะชั่วคราวให้กับผู้ป่วย และสามารถถอดสายสวนอกได้โดยเฉลี่ยแล้วภายใน 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับขนาดของต่อมลูกหมาก

ทั้งนี้ หากมีขนาดโตมาก จะต้องฉีดไอน้ำหลายครั้ง ทำให้ต่อมลูกหมากบวมมากขึ้นและอาจต้องใส่สายสวนปัสสาวะนานขึ้นด้วย โดยธรรมชาติร่างกายของคนเราจะค่อยๆ กำจัดเซลล์ที่ตายออก ปกติจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน จึงจะเห็นผลการรักษาที่ดีได้อย่างเต็มที่

“สำหรับวิธีการรักษาด้วยเทคโนโลยีไอน้ำ เหมาะกับผู้ป่วยในกลุ่มที่มีต่อมลูกหมากโต ขนาด 30 – 80 กรัม โดยจะใช้เวลารักษาเพียง 10 – 15 นาที และผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เร็ว ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ปัจจุบันวิธีการรักษาต่อมลูกหมากโต หลัก ๆ คือ การกินยาและการผ่าตัด ส่วนวิธีการรักษาด้วยไอน้ำเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีให้ผู้ป่วยพิจารณา ทั้งนี้วิธีการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต ขึ้นอยู่กับการวินิฉัยและการแนะนำจากแพทย์ว่าอาการของผู้ป่วยเหมาะสมกับวิธีการรักษาแบบใดจึงเป็นผลดีต่อสุขภาพและสร้างความพึงพอใจต่อผู้ป่วยมากที่สุด

อ่านเพิ่ม