ฝุ่นมีขนาดใดบ้าง แล้วอันตรายแค่ไหน

วัณโรค 4 อาการเฝ้าระวัง

ฝุ่นนั้นไม่ได้มีแค่ขนาด PM2.5 เท่านั้น ฝุ่นนั้นมีขนาดที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป แต่ละขนาดก็มีระดับความอันตรายแตกต่างกันอีกด้วย

ฝุ่นอนุภาคที่มีขนาดมากกว่า 10 ไมครอน

ประมาณ 99% เช่น ฝุ่นละอองเกสรดอกไม้ โดยทั่วไป จะถูกกรองไว้โดยจมูกและลำคอ ซึ่งจะตกอยู่บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้น ทำให้ไม่สามารถเข้าไปในทางเดินหายใจในส่วนลึกได้ ซึ่งก่อให้เกิดการระคายเคืองได้เช่นกัน และสามารถถูกขับออกมาโดยการจามได้

ฝุ่นอนุภาคที่มีขนาดตั้งแต่ 2.5-10 ไมครอน

จะลอยอยู่ในอากาศได้หลายสัปดาห์ และจะถูกกำจัดโดยฝน สามารถถูกกรองได้โดยระบบทางเดินหายใจภายในได้ แต่ก็ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ต่อระบบทางเดินหายใจได้เช่นกัน ซึ่งในระยะยาวจะสะสมอยู่ในทางเดินหายใจอาจทำให้เกิดโรคหอบได้

อนุภาคที่มีขนาดตั้งแต่ 0.1-2.5 ไมครอน

จะสามารถคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานและปะปนกับมลพิษอื่นๆ ในอากาศได้ สามารถเจาะลึกไปยังทางเดินปอดและเข้าสู่กระแสเลือดได้ ซึ่งทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองที่รุนแรงได้ การสะสมในระยะยาวก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้

อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน

จะถูกสะสมในปอด ซึ่งสามารถในการเจาะเนื้อเยื่อและแทรกซึม หรือ ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง ทำให้เกิดภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน คือ การที่อนุมูลอิสระเข้าไปทำลายระบบต่างๆ ภายในเซลล์ของสิ่งที่มีชีวิต เช่น รวมตัวกับสารพันธุกรรม คือ ดีเอ็นเอ ทำให้โมเลกุลของดีเอ็นเอเปลี่ยนแปลงไป

วิธีง่ายๆ พร้อมรับมือฝุ่น

  • หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง
  • กลุ่มเสี่ยง อย่าออกนอกบ้าน
  • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อม หน้ากาก
  • ศึกษาข้อมูลสภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน
  • ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท
  • หมั่นทำความสะอาดบ้าน
  • ดื่มน้ำให้ถี่ขึ้นในช่วงวัน
  • ใช้เครื่องฟอกอากาศ

Source: https://www.who.int/airpollution/household/pollutants/combustion/en/
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrafine_particle

[Total: 3 Average: 5]

Leave a Reply