Medical Tourism: ไต้หวันดันการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพสุดตัว เปิด รพ.รัฐอ้าแขนรับคนไข้ต่างชาติ

รัฐบาลไต้หวันโปรโมตธุรกิจการแพทย์ ดึงพ่อค้าไทยร่วมลงทุนContinue reading “Medical Tourism: ไต้หวันดันการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพสุดตัว เปิด รพ.รัฐอ้าแขนรับคนไข้ต่างชาติ”