เบาหวาน เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและวัยผู้ใหญ่กลางคน โดย Ziwilize

เบาหวาน เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและวัยผู้ใหญ่กลางคนContinue reading “เบาหวาน เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและวัยผู้ใหญ่กลางคน โดย Ziwilize”

CGM คืออะไร เกี่ยวกับเบาหวานอย่างไร

เครื่องวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่องหรือ CGM ที่ย่อมาจากContinue reading “CGM คืออะไร เกี่ยวกับเบาหวานอย่างไร”

เบาหวาน: ที่มาของชื่อ

หลายคนคงรู้จักโรคเบาหวานกันดีนะครับ แต่รู้ไหมครับว่าทำไContinue reading “เบาหวาน: ที่มาของชื่อ”

เบาหวาน: ในเด็กภัยเงียบที่พ่อแม่ควรสังเกต

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจคาดไม่ถึงว่าเด็กก็เป็นเบาหวาน ไดContinue reading “เบาหวาน: ในเด็กภัยเงียบที่พ่อแม่ควรสังเกต”

โรคเบาหวาน: 4 ชนิด..ชนิดไหนมีหวังหายขาดได้

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เบาหวานชนิดนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขContinue reading “โรคเบาหวาน: 4 ชนิด..ชนิดไหนมีหวังหายขาดได้”

โรคเบาหวานทั้ง 4 ชนิด จุดเริ่มต้นเป็นอย่างไร

อินซูลิน เป็นพระเอกในการนำน้ำตาลจากในเลือดเข้าไปใช้ในเซContinue reading “โรคเบาหวานทั้ง 4 ชนิด จุดเริ่มต้นเป็นอย่างไร”

คนไทยป่วยเบาหวาน แตะ 4.8 ล้านคน คาดปี 2583 ป่วย 5.3 ล้านคน

เชื่อหรือไม่!! ปัจจุบันคนไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาContinue reading “คนไทยป่วยเบาหวาน แตะ 4.8 ล้านคน คาดปี 2583 ป่วย 5.3 ล้านคน”

เบาหวาน: สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ประเมินทั่วโลกมีผู้ป่วย 425 ล้านราย

ข้อมูลจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF: International DiContinue reading “เบาหวาน: สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ประเมินทั่วโลกมีผู้ป่วย 425 ล้านราย”

เบาหวาน: ไทยป่วยพุ่งสูงต่อเนื่อง แตะ 4.8 ล้านคน คาดถึง 5.3 ล้านคนในปี 2583

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแหContinue reading “เบาหวาน: ไทยป่วยพุ่งสูงต่อเนื่อง แตะ 4.8 ล้านคน คาดถึง 5.3 ล้านคนในปี 2583”

เบาหวาน: ปัญหาที่ไม่เบาเหมือนชื่อ จับตากลุ่มเด็ก-วัยทำงานมีพฤติกรรมเสี่ยง

ณ วันนี้คนไทยได้ตระหนักถึงพิษภัยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังContinue reading “เบาหวาน: ปัญหาที่ไม่เบาเหมือนชื่อ จับตากลุ่มเด็ก-วัยทำงานมีพฤติกรรมเสี่ยง”

วันเบาหวานโลก: กำเนิด 14 พ.ย.

ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ แContinue reading “วันเบาหวานโลก: กำเนิด 14 พ.ย.”

7 ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน

มักเกิดกับผู้ป่วยเบาหวานที่ปล่อยปละละเลย ขาดการรักษา หรContinue reading “7 ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน”